MENU

Exkurzia pre príslušníkov HaZZ

zo Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline


Dňa 29. apríla 2019 zabezpečili príslušníci Taktického krídla Sliač exkurziu pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zo Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline.

Stredná škola zabezpečuje plnenie úloh ministerstva vnútra v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi. Úlohy plní najmä organizovaním základnej prípravy a špecializovanej odbornej prípravy príslušníkom hasičského zboru. Vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na obsahovej príprave a vykonávaní základnej, špecializovanej a cyklickej prípravy zamestnancov závodných hasičských útvarov, ako aj príslušníkov vojenských hasičských jednotiek MO SR.

Na úvod exkurzie riaditeľku plukovníčku Elenu Vavrovú a príslušníkov SŠPO privítal zástupca taktického krídla podplukovník Marián Bukovský, ktorý zúčastnených oboznámil s hlavnými úlohami krídla. Svoju prezentáciu obohatil o praktické skúsenosti z lietania. O histórii a organizačnej štruktúre letiska informoval návštevu náčelník skupiny infraštruktúry kapitán Marián Dzurjo. Vysvetlil, čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby bola prevádzka letiska plynulá a nepretržitá a zároveň spojená s ochranou a obranou vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie (NATO) – NATINAMDS.

Program pokračoval návštevou leteckého trenažéra L-39 v sprievode náčelníka požiarnej ochrany nadporučíka Patrik Tischlera a veliteľa vojenskej hasičskej jednotky nadrotmajstra Róberta Baniara. Napokon sa návšteva presunula k statickej ukážke a prezentácii majora Jozefa Knopa v priestoroch Technickej letky opráv a predpísaných prác. Poslednou zastávkou bola návšteva hasičskej stanice vojenskej hasičskej jednotky, kde boli oboznámení nadrotmajstrom Petrom Horváthom so spôsobom riadenia letovej prevádzky letiska. Veliteľ vojenskej hasičskej jednotky prezentoval úlohy vojenských hasičov v rámci zabezpečenia ochrany a záchranných činností na letisku, ako aj o vycvičenosti a materiálno-technickom vybavení jednotky.  

Na záver návštevy pani riaditeľka poďakovala za prezentáciu príslušníkov taktického krídla a zároveň s náčelníkom požiarnej ochrany sa zhodli na udržaní kvalitnej a odbornej spolupráce v rámci medzirezortných dohôd pre vzdelávanie a výcvik príslušníkov vojenskej hasičskej jednotky Taktického krídla Sliač.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.