MENU

Námetové cvičenie VHJ v Prešove

Uplynulý týždeň, 27. marca 2017, vykonali hasiči z Vrtuľníkového krídla Jána Ambruša v Prešove námetové cvičenie na tému „Likvidácia požiaru Mi-17“. Cieľom cvičenia bolo prehĺbiť vedomosti a zručnosti všetkých členov hasičského družstva potrebné pri zásahoch počas nežiaducich udalostí.

Velitelia zásahu sa sústredili na vykonanie prieskumu, ktorý je zameraný na zhodnotenie situácie a zistenie počtu postihnutých osôb. Ostatní členovia družstva plnili úlohy podľa pokynov veliteľa zásahu.

Dôležitú úlohu plní pri zásahoch aj operátor zmeny, ktorého úlohou je privolať prípadné posily alebo sprostredkovať komunikáciu medzi veliteľom zásahu a odbornými službami, ktoré môžu prispieť k rýchlej likvidácii požiaru. Súčasťou cvičenia bolo aj preskúšanie funkčnosti komunikačných prostriedkov, čo je dôležitým faktorom pri zásahoch a môže ovplyvniť efektívnosť zdolávania požiaru a záchrany osôb. Pri tomto cvičení, ktoré viedol veliteľ vojenskej hasičskej jednotky, nadrotmajster Daniel Cinkanič, získali všetci hasiči dôležité skúseností, ktoré môžu byť rozhodujúce pri prípadných ostrých zásahoch v budúcnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vrtuľníkové krídl Jána Ambruš Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.