MENU

Rozvoj Letiště Praha v příštím desetiletí

Letiště Praha v rámci oslav 80. výročí od zahájení provozu odhalilo vize rozvoje na další desetiletí. Představilo klíčové strategické projekty, které zahrnují rozvoj terminálů a navazujících ploch pro letadla, zkapacitnění dráhového systému, ale i úpravu veřejného prostoru před terminály a rozvoj širšího území letiště.

Jejich realizace umožní v budoucnu odbavovat 21 milionů cestujících. Letiště Praha plánuje investovat do nejdůležitějších projektů – rozšíření Terminálu 2 a do stavby nové paralelní vzletové a přistávací dráhy – částku na úrovni zhruba 27 miliard Kč (1 miliarda EUR).

Význam a využití letecké dopravy pro přepravu cestujících neustále roste a letecký provoz v Evropě se má podle aktuálních prognóz v následujících 20 letech zdvojnásobit. Dnes Češi v průměru realizují 0,58 zahraničních cest ročně, z toho 40 % jich vycestuje letecky. V důsledku zvyšování životní úrovně lze ovšem předpokládat, že se toto číslo do 20 let navýší na 1,24 výjezdů na osobu a v kontextu celkového nárůstu letecké dopravy se kapacitní nároky pražského ruzyňského letiště významné zvýší.

Aktuální prognóza předpovídá v dalších 20 létech průměrný meziroční růst cestujících o 3,4 %. Aby ruzyňské letiště v budoucnosti udrželo krok s letišti v dalších vyspělých zemích a mohlo uspokojit poptávku po cestování letadlem, je nutné plánovaně růst na úrovni trhu. „Rosteme opatrně podle růstu cestujících. Pět milionů lidí navíc oproti současnému stavu už pro nás znamená rozšiřování kapacit všeho od parkovišť přes odbavení, dráhového systému až po služby. Proto jsme ve spolupráci s renomovanými mezinárodními konzultanty rozpracovali rozvojové studie, které nám umožní postupný rozvoj realizovat,“ vysvětluje Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

V dlouhodobém výhledu Letiště Praha počítá s rozšířením Terminálu 2 v několika etapách. Postupně se z něj stane hlavní odbavovací místo pro cestující i jejich zavazadla, kde všichni budou procházet přes jednu centrální bezpečnostní kontrolu. „Máme jasnou představu, jaké jsou možnosti rozšíření kapacity letiště, a jsme připraveni do rozvoje investovat. Podle aktuální situace na trhu odhadujeme, že do rozšíření terminálu a stavby paralelní dráhy bychom ve střednědobém horizontu investovali okolo 27 mld. Kč. To nám umožní odbavovat až 21 mil. cestujících ročně. Umíme se ale podívat i dále do budoucnosti na vizi pro další generace, která by umožnila zvýšit kapacitu až na 28 mil. cestujících ročně,“ řekl Václav Řehoř.

Do té doby je nutné zajistit dílčí navýšení kapacit ve stávajících prostorách. Minulý rok odbavilo ruzyňské letiště rekordních 13 milionů cestujících, letos to bude o 8 % více a přitom se jeho současná kapacita pohybuje okolo 15 mil. cestujících ročně. „Již v tomto roce jsme zahájili dílčí úpravy, které nám pomohou zvýšit kapacitu současné budovy terminálu a dráhového systému. Do roku 2020 se chystáme investovat 2,3 mld. Kč do navýšení počtu odbavovacích ostrovů, odbavovacích přepážek i stanovišť bezpečnostní kontroly. Tím se zvýší kapacita terminálů až na 17 mil. cestujících. Počet vzletů a přistání na dráze zase pomohou navýšit rychloodbočky, které letadlu umožní ranvej dříve opustit,“ řekl Řehoř.

Letiště se zároveň zabývá projekty na zlepšení dopravní obslužnosti, možností parkování a využití veřejného prostoru před terminály. Spolu s urbanistickou studií širšího území okolo letiště chce tyto projekty v letošním roce rozpracovat do tzv. zastavovacího plánu, který by poskytl přesnější představu budoucí výstavby a úpravy veřejných částí.

Srovnání kapacity konečného řešení Terminálu 2 se současností:
Vznikne prostor až pro 7 odbavovacích ostrovů s až 168 odbavovacími přepážkami (dnes 60).
Bude vybudováno centrální stanoviště bezpečnostní kontroly (propustnost až 5500 osob za hodinu)
Zvýší se počet stání pro letadla (dnes 50, v konečné fázi až 75 – z toho pro velkokapacitní letadla 18 – dnes 4)
Letiště získá kombinované (hybridní) stojánky s možností odbavení 1 velkého nebo 2 menších letadel

Text a foto: Letiště Praha /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.