MENU

Arctic Challenge 2019

Spolupráce severských zemí s NATO


Koncem května se nad územím Finska, Švédska a Norska uskutečnilo jedno z největších evropských leteckých cvičení Arctic Challenge 2019. Díky možnosti osobně navštívit švédskou základnu Luleå-Kallax jsme získali detailní informace o jeho průběhu, o vojenské spolupráci severských států a také o plánech dalšího rozvoje schopností švédského letectva.

Severské státy, mezi něž řadíme Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko a Island, jsou partnery v mnoha oblastech života, což je dáno jejich specifickou kulturou a historií stejně jako geografickou polohou a z ní vycházejícími klimatickými a přírodními podmínkami. Dlouhou tradici má rovněž jejich vojenská spolupráce, třebaže v roce 1949 došlo k rozdělení na dva „tábory“, když se Dánsko, Norsko a Island rozhodly vstoupit do Severoatlantické aliance, zatímco Švédsko a Finsko si zachovaly neutralitu.

V roce 1994 však tyto země přistoupily k aliančnímu programu Partnerství pro mír (Partnership for Peace – PfP), který výrazně usnadnil obrannou spolupráci s NATO. Většina aktivit se ale samozřejmě i nadále týkala oblasti severní Evropy, kde nakonec v roce 2009 vznikla také iniciativa NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation), poskytující politickou záštitu a právní rámec pro vojenské vztahy všech pěti zemí.

Text: Tomáš Soušek
Foto: autor, Jan Čadil, Crown Copyright, USAF

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.