MENU

Hmyzí hotely na Letišti Praha

jako podpora biodiverzity


Letiště Praha podpořilo rozvoj biodiverzity stavbou čtyř hmyzích hotelů, které postavili sami zaměstnanci v rámci letošního dobrovolnického dne. Hmyzí hotely jsou umístěny v areálu letiště jako útočiště pro stále ohroženější druhy hmyzu, které byly dříve běžné. Je to například včela samotářka, která plní významnou funkci opylovače a pomáhá v boji proti škůdcům.

Ztráta biologické nebo druhové rozmanitosti je společně s klimatickými změnami a úbytky vody v krajině jednou z nejpalčivějších environmentálních hrozeb současnosti. V přírodě totiž zůstává stále méně přirozeného prostředí pro druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V případě ruzyňského letiště se však jeho provozovateli, Letišti Praha, daří v rámci strategie odpovědného podnikání snižovat negativní dopady svého provozu na životní prostředí.

Přestože areálu letiště dominují zastavěné plochy a upravená příroda podléhající bezpečnosti provozu, rozmístěním hmyzích domků na záhony parkovišť se vrací fungující ekosystém. Hmyzí domky navíc kromě prospěšnosti zastávají i estetickou a edukativní funkci.

Každý hmyzí hotel je opatřen informační tabulí se základními informacemi o projektu a ohroženějších druzích hmyzu. Pro návštěvníky letiště tak fungují jako příjemné zpestření a zdroj zajímavých informací, díky nimž se mohou dozvědět o přínosech ochrany biodiverzity pro naši krajinu. K významným návštěvníkům hmyzích domků patří kromě včel samotářek i zlatoočka, slunéčka, motýli a další druhy. Vedle toho Letiště Praha kompenzuje výstavbu nových objektů náhradní výsadbou dřevin v blízkém okolí.

Text a foto: Letiště Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.