MENU

Strategie letiště v Pardubicích je správná

Mezinárodně renomovaná společnost Lufthansa Consulting vypracovala analýzu tržního potenciálu a strategie pro letiště v Pardubicích. Potvrdila správnost třech pilířů, na kterých staví EBA, a.s. svoje komerční aktivity, linky nízkotarifových dopravců, turisté odlétající z ČR a letový provoz z Ruské federace. Nové trasy z letiště Pardubice by proto měly být zaměřeny na růst portfolia dovolenkových destinací, obnovení spojení do Ruska a zahájení nízkotarifových letů.

Lufthansa Consulting doporučuje, aby EBA, a.s. a všechny zúčastněné municipality, regionální firmy a podnikatelé mající zájem o pravidelné linky, které je spojí se světem, maximálně podpořily zahájení letů společnosti Ryanair do Londýna neboť toto rozhodnutí může být zásadní pro budoucí rozvoj civilního letiště v Pardubicích.

Analýza společnosti Lufthansa Consulting stanovila silné stránky letiště v Pardubicích zejména v dobré infrastruktuře (budovaný nový terminál), nízkých fixních nákladech, dostatku volné kapacity, v oboru zkušeném managementu. Dále v blízkosti hlavního města Praha, zájmu nízkotarifových přepravců o regionální letiště a možnosti využití pozemní a železniční dopravy v Pardubicích.

Primární spádová oblast letiště Pardubice zahrnuje přes 1 milion obyvatel, je to 882 obcí v dojezdové vzdálenosti 1 hodiny. To je solidní základ rozvoje v regionu se dvěma velkými městy Pardubice a Hradec Králové. Sekundární spádová oblast v dojezdové vzdálenosti 2 hodiny zasahuje až k hranicím s Polskem a téměř dosahuje až k Mladé Boleslavi, Olomouci a Brnu.

Analýza připravená společností Lufthansa Consulting tak jednoznačně potvrdila správnost záměru vybudovat v Pardubicích nový letištní terminál pro 250.000 cestujících vzhledem k potenciálu trhu v dosahu letiště Pardubice. Materiál připravený Lufthansa Consulting se stal podkladem pro dopracování obchodního plánu společnosti EBA, a.s., který bude závazný na období minimálně 5 let.

Lufthansa Consulting – německá konzultační společnost poskytující služby pro aerolinie, letiště, letecké terminály a příbuzná odvětví. Sídlí ve Frankfurtu na Mohanem a pobočky má v Moskvě a Riu de Janeiro. Pracuje v ní okolo 100 zaměstnanců z 18ti zemí, kteří jsou zapojeni v projektech po celém světě. Reference konzultačního portfolia pro letiště: Hannover, Dortmund, Chabarovsk.

Text a foto: Letiště Pardubice

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.