MENU

STARTEX cvičenia Fire Rescue 2017

Požiar viacpodlažnej budovy, vyhľadávanie a uvoľňovanie osôb vo výrobnom objekte, záchranu osôb a orientáciu jednotiek v ťažkých podmienkach si precvičia zmiešané družstvá slovenských a českých vojenských hasičských jednotiek v rámci cvičenia Fire Rescue 2017 (FIRS) v priestoroch Jakub Village a Orem Land Centra výcviku Lešť.

V pondelok ráno 24. apríla 2017 privítal na slávnostnom nástupe takmer stovku zúčastnených riadiaci cvičenia FIRS, náčelník logistiky veliteľstva vzdušných síl plukovník Slavomír Milde. Prítomným predstavil oboch svojich zástupcov. Za českú stranu ním je major Petr Makovička z Agentúry logistiky sekcie podpory MO ČR a za slovenskú stranu major Róbert Senček z Veliteľstva Vzdušných síl OS SR. Hodnotiaci tím bude pracovať pod vedením podplukovníka Ladislava Krecha zo sekcie podpory MO ČR. Členov rozohry bude riadiť nadporučík Ján Leško zo sliačskeho taktického krídla.

Pestrá skladba cvičiacich pozostáva z 30 príslušníkov piatich vojenských hasičských jednotiek (VHJ) Vzdušných síl OS SR, 20 zdravotníkov Úradu hlavného lekára OS SR a 25 zástupcov Integrovaného záchranného systému (IZS) MV SR, 30 hasičov VHJ AČR z Prahy, Starej Boleslavi, Vyškova, Čáslavi, Sedleca, Vícenic, Pardubíc a Libavej. Cvičenie zabezpečuje ďalších 20 príslušníkov podriadených jednotiek vzdušných síl a dve desiatky študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity z Banskej Bystrice. Študenti v úlohe figurantov zreálnia výcvik a získajú skúsenosti z praktických záchranárskych postupov.

Cieľom cvičenia je v priebehu štyroch nasledujúcich dní precvičiť a zosúladiť činnosť hasičských družstiev pri vykonávaní špeciálnych činností a záchranných prác počas zásahov, tiež prehĺbiť schopnosť veliteľov pri velení, riadení a vytváraní štábu zásahu, ako aj precvičiť súčinnosť hasičských družstiev a záchranných zložiek počas zákroku s hromadným postihnutím osôb. Výmenu skúseností pri plnení úloh na odstraňovaní následkov nevojenských nehôd, živelných katastrof a ekologických havárií medzi OS SR a AČR s zložkami IZS MV SR.

„Tento rok máme možnosť precvičiť a zosúladiť zmiešanými hasičskými družstvami VHJ OS SR a AČR spôsobilosti pri podpore lietadiel v núdzi zo strany hostiteľskej krajiny,“ vyjadril potešenie plukovník Milde. „S pomocou Lesson Learn chceme zvýšiť odbornú úroveň príslušníkov jednotlivých zúčastnených zložiek a využiť príležitosť vzájomne zdieľať skúsenosti a postupy pri plnení úloh.“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: rtm. Zuzana Mildeová, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.