MENU

Letiště Praha zvyšuje bezpečnost cestujících

Letiště Praha plánuje od května 2017 zavést kontrolu stop po výbušninách uvnitř zavazadel, která cestující odbavují do nákladního prostoru letadla. Nově tak budou moci pracovníci bezpečnostní kontroly letiště takové zavazadlo otevřít a provést kontrolu i na jeho obsahu. Nový proces je po zavedení detekce stop po výbušninách u osob a příručních zavazadel (září 2015) dalším krokem, který má zvýšit bezpečnost cestujících. Změna nijak neovlivní délku bezpečnostní kontroly cestujícího.

„Kontrola stop po výbušninách není na letištích nic nového, ve světě se používá již desítky let a i my ji aktivně využíváme během bezpečnostních kontrol. Abychom se však mohli srovnávat s nejbezpečnějšími letišti Evropy, je potřeba bezpečnostní opatření neustále zlepšovat a reagovat na aktuální situaci. Letišti Praha rostou počty cestujících a je nutné na tyto provozní změny reagovat i zefektivňováním bezpečnostních procesů,“ vysvětluje důvody zavedení nového postupu Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti.

Pražské ruzyňské letiště se s novým postupem připojí k řadě letišť ve světě, která již podobné kontroly uvnitř odbavených zavazadel provádějí. Cestující je znají nejen z amerických, ale i z řady evropských letišť např. v Německu, Rakousku, Belgii nebo Švýcarsku. Aby mohl tento postup fungovat i na pražském letišti, vytvořili jsme nové zabezpečené stanoviště pokryté kamerovým systémem a potřebným technickým vybavením. K výkonu kontroly byla vytvořena proškolená skupina specialistů. Zároveň byla nastavena spolupráce s výrobci zavazadel a bezpečnostních zámků, díky které budou moci zaměstnanci letiště otevřít většinu zavazadel bez poškození.

Vlastní kontrola probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. Celý proces bude probíhat na specializovaném pracovišti pod stálým dohledem kamer a ke každé kontrole bude vedena přesná evidence. „Celý proces otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a znovuuzavření zavazadla trvá okolo 10 minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Odbavení a bezpečnostní kontroly osob se tedy tento postup nijak nedotkne.“ popisuje princip fungování Špaček a dodává: „V současném provozu takto namátkou či cíleně zkontrolujeme desítky zavazadel denně. Cestující pozná, že jeho zavazadlo prošlo kontrolou, už podle pásky s upozorněním, kterou bude zapečetěno. Uvnitř zavazadla pak najde zprávu o jejím průběhu a podrobnější informace včetně instrukcí k dalšímu případnému postupu.“

Cestujícím provozovatel letiště doporučuje, aby vyšli vstříc novému požadavku a používali při zabezpečení svých zavazadel speciální zámky, které lze otevřít bezpečnostním klíčem (tzv. TSA zámky, které jsou označené znakem červeného diamantu), případně aby využili jiných možností zabezpečení, jako jsou fólie či snímatelné obaly. U klasických či integrovaných zámků bez TSA může dojít při otevření k jejich poškození.

Využití detektorů pro kontroly zapsaných zavazadel je plně v souladu s evropskou legislativou, která zkvalitňováním bezpečnostních procesů reaguje na nové či modifikované bezpečnostní hrozby, jako jsou například podomácku vyráběné výbušiny či sofistikované nástražné výbušné systémy.

Podrobnější informace k zabezpečení zavazadel získají cestující na stránkách letiště www.prg.aero/kontrola, na odbavovacích přepážkách či na informačních letácích ve stojanech na letišti. S předstihem byli informováni také letečtí dopravci a velké cestovní kanceláře. Pro cestující, jejichž zapsané zavazadlo projde stopovou detekcí, bude zřízena speciální informační linka.

Text a foto: Letiště Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.