MENU

Slovenská vládna letka

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako vyplýva aj z jeho názvu, podlieha priamo tomuto ministerstvu. Sídli na medzinárodnom Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a zabezpečuje vládnu leteckú službu. Zvykne sa preto nazývať aj vládnou letkou.

História v skratke
Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (LÚ MV SR) bol založený 1. januára 1993. Nevznikol však na príslovečnej zelenej lúke. Už 17. novembra 1961 sa sformovala na letisku v Ivanke pri Bratislave odlúčená skupina Leteckého oddielu Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky (ČSSR), ktorá mala k dispozícii dve lietadlá. Jej nadriadený Letecký oddiel MV ČSSR od roku 1979 nahradila Letecká správa Federálneho ministerstva vnútra s hlavným veliteľstvom na Starom letisku Praha-Ruzyně, neskôr Letecká správa Zboru národnej bezpečnosti (1988), následne Úrad Federálneho ministerstva vnútra pre leteckú službu (1990) a od roku 1991 Letecká služba Federálneho policajného zboru. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) sa nástupcom tejto služby stali nové samostatné policajné letky, a to Letecká služba Polície Českej republiky a Letka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, respektíve Letecký útvar Ministerstva vnútra SR.

Zo staršej histórie spomeňme aspoň toľko, že za prvej Československej republiky (ČSR), ba ani v čase 2. svetovej vojny neexistovala letecká jednotka poverená špeciálne prepravou štátnych predstaviteľov. Až po vojne vznikol koncom mája 1945 pri Zemskom veliteľstve Zboru národnej bezpečnosti v Prahe Letecký oddiel Pohotovostného pluku 1 a temer súčasne vznikla Vládna letka Ministerstva dopravy ČSR pre dopravu ústavných činiteľov, so sídlom na letisku Praha-Ruzyně. Disponovala dvomi lietadlami Douglas C-47A a dve mala aj jej pobočka na Slovensku, ktorá spadala pod Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre dopravu a verejné práce.

Text: Ján Begala, Ing. Martin Stolár, RNDr. Michal J. Stolár
Foto: Ján Begala, Andrej Jerguš, Michal Stolár, Jiří Šíma, ASSR

Viac sa dočítate v časopise Letectví+kosmonautika 10/2019, ktorý vyšiel 2. 10. 2019.

Obsah L+K 10/2019 nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.