Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Nácvik dekontaminace letecké techniky

ve spolupráci s libereckými chemiky


Ve druhé polovině měsíce října se v areálu 21. základny taktického letectva Čáslav uskutečnil nácvik dekontaminace letecké techniky a personálu 213. výcvikové letky, který se konal ve spolupráci s příslušníky čety dekontaminace 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.

Cílem nácviku bylo upevnění spolupráce jednotek chemické ochrany s leteckým a pozemním personálem, prohloubení vědomostí a osvojení si zásad při dekontaminaci letecké techniky a personálu.

Nácvik dekontaminace byl prováděn na letounu L-39 Albatros
Samotnému nácviku předcházelo seznámení příslušníků čety 31.prchbo s leteckou technikou, která byla určena k provedení nácviku dekontaminace. Poté následovala rekognoskace terénu z hlediska vhodných míst pro dekontaminaci letadel.

„Rozvinutí soupravy pro dekontaminaci osob SDO-3 trvá zhruba 150 minut, její svinutí po dekontaminaci všech osob do 90 minut. Za hodinu je schopno podstoupit hygienickou očistu až 150 osob,“ upřesnila velitelka čety dekontaminace poručice Andrea Tuťálková.

Při dekontaminaci letounu zasahují nejen liberečtí chemici
Při extrakci pilota ze zamořeného letounu je vždy přítomen technický personál, který doprovází dva příslušníky 31. prchbo a dbá na jejich bezpečnost při provádění monitoringu, bodové dekontaminace a samotné extrakci pilota ze zamořeného letounu.

Po vyproštění pilota z letounu je pilot oblečen do jednorázového prostředku individuální ochrany a převezen vozidlem Force protection na místo dekontaminace. V prostoru místa dekontaminace pilot odkládá zbraň na místo k tomu určené. Poté pokračuje po vyznačené trase na stanoviště, kde je proměřen, zda je kontaminován a zároveň je zde posouzen jeho zdravotní stav a vypsán identifikační formulář.

Dekontaminace pilota trvá přibližně 30 minut
Pokud je prokázána pozitivní detekce přístrojů, odchází pilot na dekontaminaci. Zde je na jednotlivých stanovištích postupně zbaven kontaminovaného oděvu a obuvi. Po celou dobu má pilot na obličeji masku, která ho chrání před kontaminovaným plynem v ovzduší.

Po dekontaminaci masky a vystříhání pilota z termoprádla, vstupuje pilot do předposledního stanu, kde je na něj nanášena dekontaminační směs po dobu 10 vteřin. Na konci tohoto procesu čeká pilota stan se sprchou, kde si pilot sundá masku a smývá nanesenou směs z těla po dobu 60 vteřin. Po kontrolním měření je pilot v případě pozitivního výsledku odeslán do stanu se sprchou. V případě negativního výsledku je vybaven jednorázovým oblekem a odchází do shromaždiště.

„Nácvik takového charakteru by měl probíhat minimálně jedenkrát do roka. Na tomto nácviku dekontaminace se zde v prostorách 21. základny taktického letectva podílelo 15 příslušníků 31.prchbo Liberec,“ dodala velitelka čety dekontaminace poručice Andrea Tuťálková.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: 21. základna taktického letectva Čáslav /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.