Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ministerstvo financí schválilo investici

do rozšíření Terminálu 2 letiště Praha


Letiště Praha dnes představilo dlouhodobou koncepci a strategii rozvoje do roku 2035. Reaguje tak na zvyšující se počet přepravovaných cestujících v posledních létech. Ministerstvo financí jako jediný akcionář společnosti schválilo investici do první etapy rozšíření Terminálu 2 v celkové výši přibližně 16 miliard Kč.

Předpokládaný termín dokončení stavby je v roce 2028. Ostatní projekty rozvoje Letiště Praha budou schvalovány postupně podle aktuálního vývoje a situace na trhu.

Počty cestujících na pražském ruzyňském letišti v posledních létech rostou a podobný trend se očekává také budoucna. Aby byla zachována konkurenceschopnost největšího českého mezinárodního letiště a zároveň zachován jeho stávající podíl na letecké dopravě, je nutné realizovat dlouhodobý stavební rozvoj letiště, který zajistí odpovídající dopravní obslužnost a dostatečné kapacity k uspokojení budoucí poptávky.

„Chceme, aby Letiště Praha jelo v čele pelotonu, ne jen pasivně reagovalo na trendy v okolních zemích, a proto jsme schválili první etapu dlouhodobého rozvojového plánu. Rozvoj bude financován z vlastních zdrojů letiště a nijak nezatíží státní rozpočet. Projekty povedou k modernizaci letiště a zefektivnění přepravy tak, aby byl zachován vysoký komfort cestujících,“ říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Další jednotlivé investice týkající se rozvoje terminálových kapacit a paralelní dráhy budou podléhat pozdějšímu schválení na základě aktuálního vývoje. Celková investice do schválené první etapy rozšíření Terminálu 2 je přibližně 16 miliard Kč. Z toho přibližně 9 miliard tvoří investice přímo do rozšíření terminálu, zbylých 7 miliard Kč jsou investice do souvisejících staveb, například pojezdových drah, parkovacího domu nebo estakády a jiných dopravních komunikací před terminálem.

Po dokončení první etapy rozšíření Terminálu 2 v roce 2028 přibude na pražském letišti celkem 9 nových kontaktních letadlových stání s nástupními mosty a gaty pro letadla na krátké a střední tratě. V rámci toho však vznikne také pět alternativních letadlových stání využitelných pro odbavení dálkových letů.

„Vítáme rozhodnutí akcionáře schválit první etapu rozšíření Terminálu 2. Realizace tohoto prvního kroku dlouhodobých rozvojových plánů Letiště Praha přispěje k rozvoji letecké dopravy v České republice, včetně možnosti otevírání nových leteckých spojení,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

„Letiště Praha se v tuto chvíli nachází na hraně svých provozních kapacit. V uplynulých létech jsme začali s investicemi do navýšení kapacity letiště z 15 milionů odbavených cestujících na přibližně 17 milionů odbavených cestujících ročně. Nyní jsme připraveni už od příštího jara začít realizovat přípravné investice, které umožní následnou realizaci první etapy rozšíření Terminálu 2. Půjde například o projekty rekonfigurace a přemístění pojezdových drah nebo dostavbu čističky odpadních vod,“ doplňuje Václav Řehoř.

Text: Ministerstvo financí ČR /red
Ilustrační foto: Letiště Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.