MENU

ŘLP ČR získalo Národní cenu

za společenskou odpovědnost za rok 2019


​Prestižní ocenění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již od roku 2009. Rada kvality spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu motivuje touto cenou společnosti podnikatelského i veřejného sektoru k využívání moderních nástrojů řízení, které pomohou udržet dlouhodobě skvělé výsledky.

Slavnostní předání ceny za společenskou odpovědnost se uskutečnilo v úterý 26. 11. 2019 v prostorách Španělského sálu Pražského hradu. „Jsem velmi rád, že náš podnik tuto cenu získal. Jde o výzvu pro společnosti, které nad rámec svých povinností realizují další aktivity a které jsou prospěšné nejen pro ně samotné, ale také pro jejich zaměstnance, širokou veřejnost, obchodní partnery i životní prostředí,“ uvedl při této příležitosti Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s. p., a dodává: „Pro udržení dobrého jména je třeba dosahovat nejen pozitivních hospodářských výsledků, ale je nutné přemýšlet v dlouhodobějším horizontu. Snažíme se proto zohledňovat stejnou měrou také rozměr sociální a společenský, včetně ochrany přírody. Porotu zaujala také transparentní komunikace, vysoká míra dodržování právních norem a kvalita a systémovost sponzorského programu podniku.“

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Organizace tak získají objektivní pohled na úroveň svého plnění společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a zejména ty oceněné mohou být dobrým příkladem pro ostatní organizace.

Text a foto: Řízení letového provozu ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.