Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Compliance program společnosti EBA

Společnost East Bohemian Airport a.s. se rozhodla zavést Compliance program, tedy komplexní interní systém, soubor pravidel, procesů a institutů, jehož cílem je:

– preventivní přístup a předcházení vzniku nežádoucího jednání osob podílejících se na fungování společnosti, které se projevuje nebo může projevovat jako protiprávní, neetické nebo nepatřičné chování pracovníků společnosti,

– vytvoření obrazu správného, právního a legálního chování pracovníků a slazení tohoto obrazu s morálními a etickými hodnotami a právními ustanoveními,

nastavení procesů vedoucích k včasné identifikaci rizik, jejich odhalování, a předcházení jejich dalšímu vzniku,

– zavedení flexibilního a výkonného systému detekce a reakce nežádoucích situací a zajištění implementace vhodných nápravných opatření.

Jak uvedla ředitelka společnosti East Bohemian Airport Ing. Hana Šmejkalová: „společnost, jeho zaměstnanci a odpovědné osoby dbají při své činnosti o dodržování etických zásad, udržování pozitivních vztahů s obchodními partnery.“

Text a ilustrační foto: Letiště Pardubice

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.