Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Na investice do kosmických aktivit ČR

půjde o bezmála 300 milionů Kč více než letos


Ministerstvo dopravy ČR chce přispět k tomu, aby se ČR i díky kosmickým aktivitám zbavila image nízkonákladové ekonomiky a nálepky montovny. Iniciovalo vládní schválení investic do kosmických aktivit ve výši 1,205 mld. Kč ročně, což je o 275 mil. Kč více než dosud. Od příštího roku se tak do oblasti, která má stále větší vliv na rozvoj hospodářství a přímo ovlivňuje život lidí, investují finanční prostředky navíc. ČR je průmyslová země a má co nabídnout.

Tyto investice plynou do programů Evropské kosmické agentury (ESA) blízkých průmyslovým cílům. Celkem tak ČR do kosmických aktivit prostřednictvím ESA dává 1,53 mld. Kč ročně, pokud započítáme i příspěvek ČR na fungování ESA a evropského kosmodromu v Kourou či Vědecký program ESA programy blízké vědeckým cílům, který platí MŠMT.

Proč jsou kosmické aktivity pro ČR tak důležité?
Díky těmto investicím se již nyní české firmy úspěšně zapojují do dodavatelských řetězců velkých firem, podílí se i na výrobě nosných raket, družic pozorování Země, družicové telekomunikaci a navigaci či připravují pozemní řídicí infrastrukturu. „Češi již prokázali svou kvalitu a schopnosti, a proto jsou vyhledávaným partnerem v mezinárodní spolupráci, toho je třeba využít,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Mnohé z technologií připravovaných pro kosmické programy ESA pak nacházejí využití i v automobilovém či leteckém průmyslu, které patří k profilovým segmentům české ekonomiky.

Postupné navýšení příspěvků do ESA tak znamená stále větší příležitost pracovat se špičkami ve svých oborech, učit se od nich, přispívat k řešení a výsledky pak zúročit v české ekonomice.

Na kosmických projektech ESA se dnes přímo podílí na 50 českých firem a 22 výzkumných ústavů a vysokých škol. Další desítky firem se účastní jako subdodavatelé.

Kosmické aktivity v ČR
V ČR se nyní pracuje na systémech, jako jsou flexibilní (rolovací) solární panely pro stovky družic (kunovická firma 5M), adaptér pro vypouštění desítek malých družic z nosné rakety Vega, špičkové optické systémy, nový systém pro řízení letového provozu nad Evropou, řídící software družic, ATC Space v Klatovech připravuje výrobu hliníkových a titanových částí nosné rakety Ariane 6 a mnoho dalších. Podle analýz Ministerstva dopravy se zmíněné investice navrací do ekonomiky více než osmkrát.

Díky podnikatelskému inkubátoru ESA BIC v ČR se navíc rozvíjí více, než 20 dalších firem, které zpravidla využívají kosmické technologie zde na Zemi. Za 3 roky fungování programu získaly začínající firmy soukromé investice ve výši 210 mil. Kč, zatímco náklady na celý projekt ESA BIC do roku 2021 jsou 70 mil. Kč. Tyto firmy zároveň generují zisk z prodeje svých produktů na trhu a mají tedy další přínosy.

Dopad kosmických aktivit pro každodenní život:
– Služby družicových systémů jsou součásti našich každodenních životů. Družicové snímky jsou základem pro předpověď počasí, uplatňují se i v zemědělství, sledování nežádoucích pohybů staveb, rozvoje území, nakládání s přírodními zdroji, čistota a kvalita vody a ovzduší. Nezastupitelnou roli hrají při řešení mimořádných situací a ochraně majetku a životů lidí při předpovědi a řešení živelných katastrof.

– Družicová komunikace je jedním ze základů propojeného světa – přímých přenosů ve zpravodajství, mezikontinentálních hovorech či leteckém spojení.

– Rychle rostoucího významu kosmických aktivit si je vědoma i EU, která navrhuje navýšení rozpočtu Kosmického programu EU v nadcházejícím 7 letém rozpočtovém období EU o 30% na 16 mld. EUR. Klíčovou roli v Kosmickém programu EU bude hrát nová Agentura EU pro Kosmický program (EUSPA), která bude od roku 2021 sídlit v Praze. Z České republiky se tak kromě rozvoje trhu a provozu Galilea, o který se stará stávající agentura v GSA sídlící v pražských Holešovicích od roku 2012, bude řídit také využití družicového systému pozorování Země Copernicus, připravovat program družicové telekomunikace Govsatcom či koncentrovat kapacity EU sledování blízkého okolí Země.

Text: Ministerstvo dopravy ČR /red
Ilustrační foto: ESA

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.