Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Jednala pracovní skupina států V4

k modernizaci protivzdušné obrany


Na konci listopadu se ve slovenském výcvikovém prostoru Lešť uskutečnilo další jednání členů odborné pracovní skupiny států V4 k problematice modernizace protivzdušné obrany. Cílem pracovní skupiny je výměna zkušeností a především společná analýza možností spolupráce při generační obměně zastaralých protiletadlových systémů sovětské či ruské výroby, které jednotlivé státy stále používají.

Skupina vznikla na základě rozhodnutí národních ředitelů pro vyzbrojování států V4 v prosinci 2017 v Budapešti a tvoří ji odborníci, kteří ve svých zemích zodpovídají za udržení a rozvoj schopností pozemní protivzdušné obrany. Svojí činností přitom vychází z priorit spolupráce V4 v oblasti obrany. Za resort MO se jednání účastní příslušníci sekce rozvoje sil Generálního štábu AČR a sekce vyzbrojování a akvizic MO plukovník Jaroslav Ackermann a Jiří Kovalčík.

Technicky sofistikované moderní systémy protivzdušné obrany nabývají při obraně státu na důležitosti, a to jak při ochraně úkolových uskupení armády v operacích na území státu či v zahraničí, tak při zajištění protivzdušné obrany důležitých civilních i vojenských center a kritické infrastruktury státu. Umožňují přitom efektivní obranu nejen proti letadlům či vrtulníkům, ale také proti všem dalším prostředkům vzdušného napadení, včetně bezpilotních prostředků, přesně naváděné munice, balistických, hypersonických střel a střel s plochou dráhou letu.

Analytickou studii tvoří několik základních kapitol, které se zaměřují na aktuální a budoucí hrozby a úkoly a ambice jednotlivých členských států při modernizaci protivzdušné obrany. Analýza se proto věnuje střednědobým a dlouhodobým záměrům států V4 při obměně stávajících zbraňových systémů protivzdušné obrany a při jejich dlouhodobé logistické podpoře a při zajištění celého životního cyklu. Do studie jsou implementovány i zkušenosti z realizace akvizičních projektů jednotlivých států, včetně strategických projektů MO na pořízení „Přenosného protiletadlového raketového kompletu RBS-70NG“ a „Protiletadlového kompletu SHORAD“. Důvodem pro pořízení těchto protiletadlových kompletů je naplnění prioritního cíle na zachování a především rozšíření nasaditelných schopností protivzdušné obrany velmi krátkého až středního dosahu pro posílení protivzdušné obrany státu a pro bojovou podporu armády na území státu a v zahraničí.

Závěr studie pak tvoří rozbor schopností moderních systémů protivzdušné obrany a odborná doporučení pro rozhodovací a akviziční proces jednotlivých států při budoucím pořizování nových a moderních protiletadlových systémů. Závěry odborné studie jsou pro státy V4 důležité i pro objektivní posuzování informací, které k současným zbraňovým systémům v oblasti protivzdušné obrany poskytují jejich jednotliví výrobci. V činnosti společné skupiny se tak zúročují dlouhodobé zkušenosti a znalosti odborníků jednotlivých členských zemí ve specifické a vysoce odborné problematice protivzdušné obrany ve prospěch všech členských států V4.

Další jednání zástupců odborné pracovní skupiny států V4 k protivzdušné obraně se uskuteční v únoru 2020.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.