MENU

Letiště Praha má nové depo autocisteren

a produktovod leteckých pohonných hmot


Letiště Praha otevřelo zcela nové depo autocisteren s maximální kapacitou 34 parkovacích míst a nový přibližně 2,4 km dlouhý podzemní potrubní systém pro dodávky leteckých pohonných hmot, tzv. produktovod.

Nový komplex staveb umožňuje efektivnější odbavení letadel a poskytuje komfortní zázemí pro manipulaci s leteckými pohonnými hmotami podle nejnovějších bezpečnostních a provozních standardů velkých mezinárodních letišť. Stavba je rovněž předzvěstí budoucího stavebního rozšiřování letiště. Původní depo autocisteren bude odstraněno, aby uvolnilo prostor pro vybudování provozních ploch potřebných pro první etapu rozšíření Terminálu 2, kterou v listopadu schválilo Ministerstvo financí České republiky.

Nově vybudované depo pro autocisterny se nachází východně od cargo terminálu na ploše 1,75 hektaru. „Výstavba nového depa autocisteren a navazujícího produktovodu leteckých pohonných hmot je jedním z klíčových projektů v rámci krátkodobého rozvoje letiště a je zároveň součástí příprav na dlouhodobý stavební rozvoj terminálových a dráhových kapacit. Zprovozněním depa reagujeme na měnící se bezpečnostní standardy a rostoucí nároky na provoz, které jdou ruku v ruce s nárůstem počtu odbavených cestujících na našem letišti,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Nové depo má větší kapacitu a poskytuje moderní technické zázemí pro partnerské společnosti Letiště Praha, které provádějí odbavení letadel. Dosavadní depo autocisteren již nevyhovovalo provozním ani bezpečnostním požadavkům. Nachází se navíc v prostoru určeném pro rozšířený Terminál 2 a další související stavby. V budoucnu proto bude odstraněno, aby uvolnilo místo pro nová odmrazovací stání, která budou v letních měsících sloužit jako vzdálená stání pro odbavení letadel. Zde bude možné odbavit buď čtyři letadla na střední tratě, nebo dvě velká letadla určená pro provoz na dálkových linkách.

V depu může parkovat až 34 autocisteren, pro něž jsou v rámci provozu připravena tři aktivně využitelná výdejní místa leteckých pohonných hmot, každé se dvěma samostatnými plnícími zařízeními pro rychlejší natankování. Jedno další výdejní místo pak zůstává jako záložní. Vedle toho se v objektu nacházejí servisní dílny a sklady, provozně-administrativní budova či stání pro provádění technických zkoušek autocisteren a veškerého příslušenství.

Pro zajištění rychlého a bezpečného přenosu leteckého paliva ze skladu pohonných hmot je k depu cisternových vozů přiveden nový podzemní produktovod o délce 2 350 metrů. Jedná se o dvě nezávislé potrubní trasy, z nichž jedna je provozní a druhá záložní. V případě výpadku jedné trasy tak může být zásobování zajištěno druhou potrubní větví. Tento moderní potrubní systém umožňuje realizovat dodávku maximálně 25,5 m3 pohonných hmot za minutu. Náklady na výstavbu nového depa a produktovodu činily přibližně 540 milionů Kč.

Text a foto: Letiště Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.