Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Nasazení nového releasu ESUP

– společný úspěch zaměstnanců CS Soft


V noci z 27. na 28. listopadu 2019 proběhla instalace a následně úspěšné nasazení nového releasu systému ESUP. Kromě řady menších úprav a rozšíření release obsahuje dvě zcela zásadní změny, kterými jsou „koordinace mimo koordinační body“ a nová aplikace FDOM.

Koordinace mimo koordinační body
Převážná část letového provozu je prováděna po tratích letových provozních služeb, které obsahují význačné body; některé z nich jsou radionavigační zařízení. Aktuálním trendem, i vzhledem k možnostem moderních navigačních prostředků, je létání po volných tratích, tj. mimo letové cesty, což šetří palivo i životní prostředí. Létání „přímo“ bylo postupně aplikováno i v rámci České republiky, nejdříve v noci při menším provozu, později i během dne, ale stále pouze uvnitř ČR. Zůstávala tak nutnost, aby letadla vstupovala do vzdušného prostoru ČR na definovaných koordinačních bodech.

Nová verze systému ESUP umožní koordinovat příletový – „inbound“ provoz od našich sousedů i mimo koordinační body, což umožní přímé lety na větší vzdálenost. Tato zdánlivě drobná změna vyžadovala poměrně rozsáhlé úpravy, zejména v predikci trajektorie letů, což je klíčový prvek systému ESUP. Bylo nutno vytvořit nový výpočet vertikálního profilu trati a aplikace provozních omezení, protože původní výpočet byl založen na existenci definovaných tratí a bodů. Změny se dotkly i komunikace s ostatními systémy a důležitá byla i pečlivá specifikace změn uživatelského rozhraní. Součástí změn je i varování, když plánovaná přímá trať narušuje vzdušný prostor ARES.

FDOM
Jedna pozice na IFR sále je i pracoviště FDO „Flight Data Operator“. Pracovník FDO, „Flight Data“, přímo neřídí, ale i tak je velmi důležitým článkem v celém procesu řízení letového provozu. Hlavním úkolem “Flight Data“ je přehled informací o všech aktivních i plánovaných letech, zejména bezchybný příjem zpráv FPL a OLDI a případná komunikace s okolními ATCU.

Až doposud využívali pracovníci pozice FDO téměř 10 let starou aplikaci SSD, která vznikla v době, kdy se používaly papírové letové proužky. S rozvojem a implementací moderních technologií v celé oblasti ATM obsahovala aplikace SSD mnoho funkcí, které již neměly praktické využití.

FDOM, neboli „Flight Data Operation Manager“, je moderní aplikací navrženou ve spolupráci s odborníky na problematiku FDO z Řízení letového provozu ČR, která odpovídá současným požadavkům na práci FDO. Aplikace FDOM přináší hned několik vylepšení, avšak největším přínosem celého řešení je rychlost a přehlednost. Původní 14″ monitory nahradily moderní širokoúhlé monitory s rozlišením WQHD (nebo větším), kde jsou přehledně prezentovány aktivní i naplánované lety, a to s možností rozdělení do několika oken. V případě aktivních letů je k dispozici i informace o CWS, kterou je let řízen, což usnadňuje a urychluje komunikaci o letu. Přínosnou modernizací v řešení FDOM je i práce s chybovými frontami, resp. rychlým náhledem do obsahu celé fronty bez nutnosti procházet položku po položce. Následuje série dalších funkcí, jako možnost změny pravidel pro koordinaci letů s okolními ATCU podle aktuálního zatížení, informace o počtu řízených letů na sektorech, rychlý přístup k FDR/VFR letům, nebo jen redukce potřeby otevřených oken aplikace JETI. Díky inovativní architektuře je systém plně otevřen novým rozšířením vycházejících z potřeb a požadavků koncových uživatelů.

Text a ilustrační foto: CS Soft /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.