Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik předsunutých leteckých návodčích

opět akreditován


Na konci loňského roku proběhl u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v pořadí třetí základní certifikační kurz předsunutých leteckých návodčích. V tomto období proběhla také úspěšná reakreditace národního programu přípravy těchto specialistů. Výsledek potvrzuje vysokou úroveň výcviku jednotky, která tak opět potvrdila, že patří mezi špičku NATO a je vysoce hodnocena partnery v operacích.

Činnost předsunutého leteckého návodčího (Joint Terminal Attack Controller – JTAC) zajišťuje pozemnímu veliteli sladění činnosti letectva s dalšími prvky na bojišti tak, aby došlo k účinnému a úspěšnému ničení protivníka a ochraně vlastních sil před nežádoucími účinky letecké munice. Navádění letadel na cíl je tedy komplexní činnost, která probíhá ve společném a aliančním prostředí a je proto klíčové, aby návodčí znal stanovené operační postupy a byl vybaven interoperabilní vojenskou technikou.

A právě výcvik a vybavení jednotky JTAC je předmětem pravidelných akreditací komise složené z odborníků USA a NATO. Získání této akreditace je prestižní záležitostí a představuje vrchol v přípravě výcviku JTAC. Samotná akreditace spočívá v důsledném srovnání národního programu přípravy JTAC s požadovanými standardy, zahrnuje vedení dokumentace, provádění praktického výcviku a vybavení jednotky. To, že je výcvik jednotky JTAC na vysoké úrovni mezinárodní komise potvrdila a udělila akreditaci národnímu programu na další roky.

Součástí národního programu přípravy JTAC je základní odborný výcvik (tzv. certifikační kurz), který trvá minimálně 6 týdnů. Tyto kurzy byly doposud organizovány v zahraničních školících zařízeních, avšak po získání akreditace mohou být prováděny i u 22. základny vrtulníkového letectva. Témata přípravy zahrnují teoretické znalosti technik, taktik a procedur vyžadování a provádění blízké vzdušné podpory, znalost letadel a leteckých zbraňových systémů, procedurální řízení vzdušného prostoru, systému velení a řízení a další. Náročná praktická část probíhá ve vojenských či civilních prostorech za využití taktických letadel se simulovaným odhozem letecké munice. Při praktickém navádění studenti prokazují schopnost využít získané teoretické znalosti. Výcvik probíhá pod reálným taktickým námětem zahrnujícím navádění ve dne, v noci, v zastavěných oblastech, v součinnosti s dělostřelectvem, s bezpilotními prostředky atd. Absolventi kurzu musí být schopni zvládnout široké spektrum úkolů, které budou plnit v bojových operacích při podpoře pozemních jednotek. Vrcholem praktického výcviku je pak navádění letadel s ostrým odhozem munice proti pozemním cílům s integrací reálného dělostřelectva na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech. Po celou dobu kurzu jsou studenti průběžně přezkušováni a podrobně hodnoceni instruktory z oddělení integrace a navádění JTAC 22. křídla vrtulníkového letectva, kteří se zaměřují na intenzivní výcvik a detailní evaluaci všech studentů.

Letečtí návodčí hrají významnou úlohu také v zahraničních operacích AČR. Od roku 2007 se příslušníci náměšťské jednotky JTAC pravidelně účastní klíčových zahraničních misí. Díky tomu je jejich výcvik neustále přizpůsobován novým poznatkům a zkušenostem, v operacích se setkávají se s různorodou alianční leteckou technikou a moderním vybavením. V návaznosti na rozvoj a modernizaci AČR je plánována a prováděna modernizace vybavení jednotky JTAC.

K naplnění stanovených tabulkových počtů organizuje velitel 22. základny vrtulníkového letectva dvakrát ročně výběrové řízení. To nejbližší se koná ve dnech 12. a 13. března 2020.

Více informací o práci JTAC naleznete na facebookových stránkách @czechjtac nebo webových stránkách www.lznamest.army.cz.


CO UMÍ JTAC:
– Přivolat a řídit blízkou vzdušnou podporu ve prospěch manévrující pozemní jednotky
– Řídit činnost ve vzdušném prostoru ve stanovené oblasti působení
– Integrovat vzdušnou podporu s palbami dělostřelectva a dalších prvků na bojišti
– Je cvičen v obsluze pěchotních zbraní pozemních jednotek včetně lafetovaných zbraní
– Je cvičen jako Combat Life Saver
– Je cvičen k seskoku na padácích a ke slanění FASTROPE
– Ovládá taktiku malých a průzkumných jednotek
– Ovládá speciální komunikační a optické přístroje
– Komunikuje v anglickém jazyce na úrovni SLP 3332+
– Je cvičen podle aliančních předpisů a standardů, aby byl schopen navádět zahraniční piloty a podporovat zahraniční jednotky
– Je schopen absolvovat odborné kurzy v zahraničí např. US Army Ranger, Special Forces, Pathfinder a Airborne
– Je připraven k nasazení v zahraničních operacích

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Štěpánka Tříletá
Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Související článek:
Letečtí návodčí dostali akreditaci od komise odborníků z USA a NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.