Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Nákup dvou kompletů DPET je v pořádku

Ministr Lubomír Metnar dnes na tiskové konferenci striktně odmítl spekulace o zakázce na pořízení pasivního sledovacího systému pro českou armádu. Že je nákup dvou kompletů DPET v pořádku jak po stránce procesní, tak z pohledu ceny, potvrdil i výsledek interní kontroly, kterou si ministr vyžádal.

Smlouvu na dodávku dvou kompletů pasivních sledovacích systémů elektronického boje DPET (Deployable Passive ESM Trucker) podepsal náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Filip Říha 14. ledna. V následujících dnech se v médiích objevily zavádějící informace týkající se srovnání s cenou systému pořízeného NATO v roce 2014.

Česká armáda dostane moderní a komplexní systém. Cena odpovídá
Resort obrany za dva komplety zaplatí 1,246 miliardy bez DPH. Základem systémů jsou nové pasivní sledovací systémy Věra NG. V každém kompletu je kromě radiolokátorů pět nákladních vozidel Tatra T-815 8×8, terénní automobily, stany, potřebná výpočetní technika a další součásti. Podle náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty je pořízení plně v souladu s bezpečnostními zájmy ČR, odpovídá našim závazkům vůči NATO a zvyšuje interoperabilitu naší vojenské techniky.

Specifikaci předložila armáda v roce 2017, vláda vzala nákup na vědomí v únoru 2019. Pořízení systému dvakrát jednohlasně schválilo kolegium ministra, kde zasedají i představitelé Vojenské policie a Vojenského zpravodajství. Zároveň byl samostatně vysoutěžen Ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost – CETAG, který zpracoval nezávislý cenový posudek. Závěrem znalců bylo jednoznačné konstatování, že cena je v místě a čase obvyklá a nespekulativní. Podle náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filipa Říhy byla navíc cena předložená dodavatelem na začátku jednání ještě vyšší. „Prvotní cena byla 1,393 mld. Kč bez DPH, v průběhu celkem osmi jednání došlo k úspoře 147 milionů korun bez DPH na konečných 1,246 mld. Kč bez DPH.“

Srovnání se systémem NATO není na místě
Systém, který pořizovalo NATO před šesti lety a zaplatilo za něj 434 mil. Kč bez DPH, je jiný v požadovaných parametrech, složení a tedy logicky i v ceně. Zatímco Aliance kupovala zařízení bez balistiky jako přehledový systém pro zjišťování pouze vzdušných cílů, čeští vojáci dostanou systém bojově nasaditelný, mobilní, s balistickou ochranou pro komplexní zjišťování pozemních, vzdušných a námořních cílů.

Podle plukovníka Petra Šnajdárka, vedoucího oddělení systému velení a řízení Armády ČR, je pořizován systém nejvyšší technologické úrovně pro pokrytí současných a budoucích bezpečnostních hrozeb. Součástí dodávky jsou navíc automatizované anténní nosiče, boční a centrální přijímací stanice, dále řídící, spojovací a vyhodnocovací technologie, rekognoskační a servisní vozidla a samozřejmě sady náhradních dílů celého systému (srovnání na snímku ve fotogalerii).

Interní šetření neshledalo žádná pochybení
Aby ministr obrany vyvrátil spekulace o ceně, okamžitě nechal celý nákup důkladně interně prověřit oddělením dohledu nad veřejnými zakázkami. Šetření bylo komplexní a zkoumalo celkem šest oblastí, včetně toho, zda nedošlo k porušení zákona.

„Šetření skončilo včera a já dnes mohu představit jeho závěry. Ty jsou jednoznačné a potvrzují to, co celou dobu říkáme. Kontrola neshledala žádná pochybení,“ prohlásil ministr obrany Lubomír Metnar.

V závěru kontroly je uvedeno, že: „Zadavatel měl před podpisem kupní smlouvy postaveno najisto, že cena nabízená dodavatelem ERA za dodávku PSS DPET v požadované konfiguraci byla v místě a čase obvyklá.“

Podle ministra obrany je nákup dvou kompletů DPET v pořádku. Jak po stránce procesní, tak z pohledu ceny. „Vyplývá to ze všech informací a podkladů, které mám k dispozici, stejně jako z výsledků interní kontroly,“ zdůraznil.

Zároveň vyzval ty, kteří disponují důkazy, že je tomu jinak, aby je předložili orgánům činným v trestním řízení. „V opačném případě to považuji za křivé obvinění, diskreditaci práce ministerstva obrany a kampaň proti posilování armády,“ řekl ministr Metnar.

Jediným pochybením, které už resort opakovaně přiznal, bylo předložení předpokládané hodnoty zakázky 645 mil. Kč bez DPH vládě vloni v únoru. „Ta vyplývala z průzkumu trhu, který proběhl již v roce 2015 a vycházel z ocenění vlastního systému bez všech funkcionalit, kterou budou Armádě ČR dodány,“ sdělil Metnar s tím, že se jednalo o jedinou chybu v celém projektu a ministr již přijal jasná opatření, aby se neopakovala.

V oblasti pasivních sledovacích systémů patří Armáda ČR k absolutní světové špičce, opakovaně to dokládá i hodnocení našich vojáků na aliančních cvičeních nebo při nasazení v misích.

Na tyto technologie je zaměřený i projekt Stálé strukturované spolupráce PESCO, ve kterém je v rámci EU Česká republika vedoucí zemí.

Také proto vojáci požadovali to nejlepší, co existuje. Ministerstvo obrany jejich požadavky akceptovalo a rozhodlo o pořízení dvou nových pasivních sledovacích systémů.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.