MENU

Triedne skúšky pilotov a ďalších vojakov

Dňa 5. mája 2017 sa v priestoroch Veliteľstva Vzdušných síl OS SR vo Zvolene uskutočnili triedne skúšky lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky na 1. a 2. triedu príslušníkov podriadených útvarov Vzdušných OS SR.

Na pôde veliteľstva vzdušných síl preskúšavaných dôstojníkov osobne privítal dočasne zastupujúci náčelník oddelenia leteckého výcviku podplukovník Adolf Daubner a prítomným predstavil jednotlivé body programu samotného preskúšania.

Preskúšanie prebiehalo formou testov v programe AVIS. Spolu sedem pilotov a dvaja riadiaci letovej prevádzky z vrtuľníkového, taktického a dopravného krídla sa počas testovania popasovalo s problematikou, ako je aerodynamika, letecké vojenské predpisy, ICAO predpisy, letecká meteorológia, frazeológia, predpisy o používaní leteckej techniky, smernice, nariadenia, doktríny a ďalšie.

Dosiahnutím jednotlivých stupňov triednosti si piloti a riadiaci letovej prevádzky zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť a pre každého to znamená potvrdenie určitej úrovne vedomostí a získaných skúsenosti v práci, ktorú dlhé roky vykonával. Každý vyšší stupeň triednosti znamená vyššie dosiahnutú métu vo svojej profesionálnej kariére. Podľa slov podplukovníka Daubnera „zvyšovanie triednosti je tradične dôležitým míľnikom v profesionálnej kariére každého leteckého špecialistu.“

Vo vojenskej odbornosti „pilot, riadiaci letovej prevádzky a radaroví riadiaci bojového použitia“ sú vo vzdušných silách tri stupne triednosti. Triedne skúšky v týchto odbornostiach na 1. a 2. triedu sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vykonáva dvakrát za rok na základe podanej žiadosti. Následne po úspešnom absolvovaní skúšok daného profesionálneho vojaka vymenováva do uvedených tried veliteľ vzdušných síl. Do 3. triedy pilotov a riadiacich letovej prevádzky vymenováva veliteľ útvaru po vykonaní triednych skúšok vo vojenskom útvare.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: rtm. Zuzana Mildeová, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.