MENU

Airbus pozastavuje výrobní a montážní činnosti ve svých francouzských a španělských provozech

Společnost Airbus SE nadále pečlivě sleduje vývoj viru COVID-19 na celém světě a neustále vyhodnocuje situaci, dopad na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a obchod.

Po zavedení nových opatření ve Francii a Španělsku k omezení pandemie Covid-19 se Airbus rozhodl dočasně pozastavit výrobní a montážní činnosti ve svých francouzských a španělských provozech v rámci celé společnosti na příští čtyři dny. To poskytne dostatek času na zavedení přísných zdravotních a bezpečnostních opatření, pokud jde o hygienu, udržování čistoty a odstup mezi lidmi, a zároveň zlepší účinnost operací za nových pracovních podmínek. V těchto zemích bude společnost také pokračovat v maximalizaci práce z domova, kdekoli je to možné.

Tato opatření budou prováděna na místní úrovni v koordinaci se sociálními partnery. Airbus také spolupracuje se svými zákazníky a dodavateli na minimalizaci dopadu tohoto rozhodnutí na jejich provoz.

Společnost Airbus průběžně aktualizuje svá bezpečnostní a pracovní doporučení pro zaměstnance, zákazníky a návštěvníky podle nejnovějšího vývoje.

Společnost Airbus se řídí pokyny Světové zdravotnické organizace a národních zdravotnických úřadů.

Text a foto: Airbus /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.