Vyhľadať
Close this search box.

MENU

COVID-19 a činnost podniku ŘLP ČR

Státní podnik Řízení letového provozu ČR i přes současnou situaci v civilní letecké dopravě vyvolanou pandemií nemoci COVID-19 plní nadále všechny svoje cíle a poslání. S ohledem na to, že je podnik kritickým prvkem infrastruktury státu jsme zavedli maximální opatření pro to, abychom zajistili plnění našeho poslání a současně ochránili klíčové provozní zaměstnance.

Mezi nejvýznamnější patří zavedení nošení ochranných pomůcek na dýchací cesty všemi zaměstnanci ve všech prostorách podniku, vstup do prostor podniku pouze zaměstnancům a zákaz vstupu všem třetím osobám, rozmístění zvýšeného množství dezinfekčních prostředků, dezinfekce pracovišť, umístění germicidních trubic do vedení klimatizace pro dezinfekci vzduchu, časové a prostorové rozdělení prostor v rámci stravování zaměstnanců provozních a neprovozních. Současně v tuto chvíli má ŘLP CR u provozního personálu provedenu organizaci týmů, které zajišťují kontinuitu služeb i v případě výskytu a následné karantény.

Centrálně podnik zajištuje ochranné pomůcky – roušky a respirátory pro zaměstnance, ještě před zavedením restrikcí vlády zakázal zahraniční pracovní cesty a soukromé cestování do rizikových oblastí, navíc ponechal ty, kterým nebyla uložena karanténa a vrátili se ze zahraničí, pracovat doma.

Vedle dalších opatření byla tam, kde je to možné, v maximální míře nařízena práce z domova a přijat princip 1 kancelář = 1 osoba. Ten je aplikován u nezbytně nutných funkcí podniku, které nelze zajistit prací z domova. Rozdělen do dvou vzájemně spolupracujících týmů, které se vzájemně osobně nepotkávají, byl i management podniku.

Text: Řízení letového provozu ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.