MENU

Úspěch zásahu hasičů

vyžaduje soustavnou přípravu


Letištní hasičská jednotka se po reorganizaci stala nejpočetnější jednotkou ve struktuře Správy letiště Pardubice. Doplnění stávajícího personálu o nové příslušníky se projevilo i v intenzitě a různorodosti výcviku. Absolvovat jej musí všichni hasiči, aby mohli být zařazováni do směn. Během týdne absolvovali hned několik druhů přípravy.

Bez ochrany dýchacích cest by to nešlo
Při své práci se hasiči velice často pohybují v zakouřeném prostředí. Pár nádechů zplodin může způsobit závažné poškození zdraví a mnohdy přinést i fatální následky. Ochrana dýchacích cest je proto při zásazích nezbytností a práce v dýchacích přístrojích musí být pro hasiče samozřejmostí. V tomto týdnu se hasiči při výcviku zaměřili na orientaci v zakouřeném prostoru. A jelikož zdejší jednotka nedisponuje žádným speciálním cvičištěm, zamysleli se a využili i zcela běžné garážové prostory. Ty se změnily v bludiště s překážkami a různými zvukovými efekty, přes něž hasiče k cíli vedla jen hadice. Po ní se museli dostat k zachraňované osobě, v tomto případě k figuríně. Orientaci ztěžovaly zalepené zorníky, které imitovaly špatnou viditelnost v zakouřeném prostoru a tak se museli spolehnout především na ostatní smysly. Hasiči dokázali, že i v improvizovaných podmínkách lze cvičit a v rámci svých možností vytvořit výcvikový polygon.

Připravenost se pravidelně ověřuje
„Každý rok musí hasiči absolvovat roční přezkoušení k ověření úspěšnosti pravidelných odborných příprav. Prokazuje se při nich fyzická připravenost, teoretické znalosti a jejich užití v praxi,“ říká instruktor nrtm. Pavel Hrnčál, pod jehož vedením první hasiči letos absolvovali písemný test. Dále museli prokázat znalost o výbavě, používané výjezdové technice a zúčastnit se přezkoušení z fyzické zdatnosti formou sledu hasičských činností za použití dýchací techniky.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Mgr. Iva Machová
Foto: Správa letiště Pardubice

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.