MENU

Firmy Českého Aeroholdingu dosáhly zisku

V roce 2016 dosáhly klíčové společnosti skupiny Český Aeroholding (ČAH), tedy Český Aeroholding, a.s., Letiště Praha, a. s., Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s., provozního zisku (EBITDA) ve výši 4,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 5 %.

Na hospodaření skupiny se pozitivně projevily vyšší výnosy z leteckého obchodu a z odbavení letadel, ale i z komerčních služeb jako je pronájem prostor či parkování. V tomto trendu pokračuje i první čtvrtletí letošního roku, kdy hrubý provozní zisk meziročně stoupl o 15 % na 918 milionů Kč.

„Meziroční nárůst EBITDA o 220 milionů korun je převážně odrazem hospodaření klíčového aktiva skupiny, Letiště Praha, kterému rostl počet cestujících a s tím i související tržby. Významnou měrou se na meziročním růstu hrubého provozního zisku podepsaly také úspory provozních nákladů především v oblasti IT a handlingových služeb,“ komentoval výsledky předseda představenstva Českého Aeroholdingu Václav Řehoř.

„Také první čtvrtletí letošního roku považuji pro celou skupinu za úspěšné. Společně s velkými nárůsty počtu přepravených cestujících i pohybů letadel významně narostly výnosy z leteckého obchodu (o 16 %). V rámci komerčních aktivit se do aktuálních výsledků pozitivně projevil růst výnosů z pronájmu či z parkovacích služeb (o 8 %) a v oblasti údržby letadel přispěla k nárůstu výnosů o 16 % především těžká údržba či údržba letadlových podvozků. Na druhé straně se nám zvyšují mzdové náklady, investice do bezpečnosti, náklady na údržbu letištních ploch a investujeme také do modernizace interiérů terminálů. To vše se promítne do celoročního výsledku,“ komentoval začátek roku 2017 Řehoř.

Hrubý provozní hospodářský výsledek mateřské firmy Český Aeroholding a jejího klíčového aktiva Letiště Praha se oproti loňskému roku zvýšil o 6 % z 3,8 miliardy Kč na 4 miliard. Kč. K pozitivnímu výsledku výrazně přispěl zejména meziroční nárůst počtu odbavených cestujících o 8,7 % (celkem přes 13 milionů cestujících), díky kterému vzrostly výnosy z leteckého obchodu o 7,6 %. Pražské letiště také pokračovalo ve změnách svých služeb v rámci projektu „Měníme letiště pro vás“ a díky zlepšení poměru kvality a ceny došlo k nárůstu výnosů i v oblasti komerčních aktivit o 11 %.

K meziročnímu navýšení EBITDA došlo i přes pokles výnosů z pronájmů prostor, které byly zasaženy rekonstrukcí obchodní zóny v Terminálu 1, a navzdory vyšším personálním nákladům, které jsou důsledkem mimořádného růstu provozu a růstu mezd zaměstnanců.

Provozní zisk z handlingu, tedy odbavování cestujících a letadel, vzrostl o 17 milionů Kč (o 13 %). Na výsledku se podílel především růst objemu handlingových služeb, odmrazování letadel, ale i úspory nákladů.

Společnost Czech Airlines Technics (CSAT), pokračovala po změně strategie ve svém růstu, a to díky dlouhodobým kontraktům s klíčovými zákazníky s garantovaným objemem údržby v oblasti těžké údržby a letadlových podvozků. Meziročně EBITDA CSAT klesla o 20 milionů Kč na 127 milionů Kč, do výsledku za rok 2015 se totiž promítly jednorázové výnosy mimo jiné za předprodejní servis šesti letadel Airbus A320, které v roce 2015 prodala společnost B.Aircraft. Po odečtení těchto mimořádných vlivů v roce 2015 EBITDA meziročně vzrostla o 22 milionů Kč.

Text: Český Aeroholding /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.