MENU

MO ČR zahájí jednání o pořízení

raketového systému SHORAD/MRSAM


V pátek 25. září 2020 ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu, že se Ministerstvo obrany České republiky rozhodlo iniciovat jednání s vládou státu Izrael o možnosti pořízení nového moderního protiletadlového raketového systému pro Armádu ČR.

Ten je určen k zajištění nepřetržité obrany vzdušného prostoru České republiky, zejména ochraně vojsk a městských aglomerací, jaderných elektráren, průmyslových center, letišť a dalších důležitých objektů.

„Protiletadlové raketové systémy tvoří společně s nadzvukovými letouny základní pilíře protivzdušné obrany. Proto je pořízení nové generace protiletadlového raketového systému schopného čelit soudobým prostředkům vzdušného napadení klíčovým strategickým projektem obrany státu a jednou z hlavních priorit probíhající modernizace AČR,“ vysvětlil ministr Metnar.

V rámci této akvizice armáda předpokládá pořízení protiletadlového raketového systému krátkého/středního dosahu (SHORAD/MRSAM, Short Range Air Defence/Medium Range Surface to Air Missile) o čtyřech bateriích, z nichž každá bude vybavena vlastním 3D radiolokátorem, systémem velení a řízení palby a čtyřmi odpalovacími zařízeními. Nový raketový systém ve výzbroji armády nahradí více než 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 Kub sovětské konstrukce a výroby.

Armáda při svém výběru podrobně posuzovala celkem devět moderních protiletadlových raketových systémů od sedmi výrobců. Na základě průzkumu trhu, konzultací se spojenci, oficiálních informací výrobců (RFI, Request For Information), průmyslového dne a studie proveditelnosti armáda jako nejvhodnější systém pro své konkrétní podmínky a potřeby zvolila protiletadlový raketový systém SPYDER z produkce izraelské státní společnosti Rafael.

Ministerstvo obrany osloví s nabídkou k jednání napřímo vládu státu Izrael s tím, že veřejná zakázka v předpokládané hodnotě 10 miliard Kč včetně DPH bude realizována prostřednictvím výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tento záměr kolegium ministra obrany jednohlasně potvrdilo 9. července 2020.

Termín uzavření smlouvy na úrovni vlád obou zemí je pak možné předpokládat počátkem roku 2021 s tím, že dodávky nového raketového systému by bylo možné realizovat od roku 2023.

Důležitou součástí vyjednávání bude podíl zapojení českého průmyslu. Ve stručném vyjádření je cílem ministerstva obrany smluvní zajištění nejméně 30% podílu českých firem na pořízení a integraci nového zbrojního systému, stejně jako smluvní zajištění logistické podpory po celou dobu životního cyklu v horizontu dvacet a více let, a to subjektem se sídlem v České republice.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR /r
Ilustrační foto: 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.