MENU

Regionálne veliteľstvo Zvolen

V priestoroch Veliteľstva Vzdušných síl OS SR vo Zvolene vzniklo Regionálne veliteľstvo Zvolen (ďalej len veliteľstvo) v súvislosti so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva na ochorenie Covid-19 v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ (ďalej len operácie).

Úlohou Regionálneho veliteľstva je komplexne riadiť túto operáciu v priestore svojej zodpovednosti v rámci 10 z 13 okresov Banskobystrického kraja. Príslušníci veliteľstva vykonávajú identifikáciu odberných miest, ich rekognoskáciu, komplexnú logistickú podporu a personálne zabezpečenie operácie. Intenzívne komunikujú so zástupcami štátnej správy a samosprávy v danej spádovej oblasti. Počas jednotlivých etáp testovania udržiavajú situačný prehľad, koordinujú presuny v jednotlivých posádkach smerom k odberným miestam a zabezpečujú dispečingovú službu na riešenie neplánovaných úloh.

Veliteľom regionálneho veliteľstva Zvolen je zástupca náčelníka štábu veliteľstva vzdušných síl plukovník Adolf Uličný.

Počas celoplošného testovania, v rámci spádovej oblasti regionálneho veliteľstva Zvolen, bude vytvorených takmer 600 odberných miest. Odberný tím, na čele ktorého je profesionálny vojak, bude pozostávať z príslušníka Policajného zboru, kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a tiež dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov z miestnej samosprávy.

Celoplošné testovanie obyvateľov SR sa uskutoční v dňoch 31. októbra – 1. novembra 2020 a 7. – 8. novembra 2020.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR Zvolen

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.