MENU

Príslušníci 2. taktickej letky sa vrátili

z medzinárodného cvičenia


V dňoch 31. mája až 9. júna 2017 sa príslušníci 2. taktickej letky Taktického krídla Sliač zúčastnili na medzinárodnom leteckom cvičení Load Diffuser 2017, ktoré prebiehalo na území Maďarskej republiky.

Dislokovaní boli na leteckej základni Kecskemét, spolu s ostatnými účastníkmi cvičenia. Hlavnou úlohou posádok bolo vykonávanie priamej leteckej podpory (CAS) pre predsunutých leteckých navádzačov (FAC/JTAC) z participujúcich krajín, ako aj výcvik v tomto type operácií pre najmladších pilotov. Počas cvičenia vykonali najmladší piloti vo výcviku svoje prvé lety CAS mimo územia SR, v ktorých obstáli výborne. Príslušníci PVZaS zasa precvičovali spoločné výsadky s kolegami z OS Maďarska a vykonali niekoľko taktických zoskokov.

Pomyselnou čerešničkou na torte a najcennejšími skúsenosťami z cvičenia však bola historicky prvá účasť pilotov slovenského taktického letectva na misiách COMAO (Combined Air Operation), počas ktorých boli zaraďovaní do ofenzívnych operácií proti pozemným cieľom a PVO (protivzdušná obrana) protivníka a ako ochrana výsadku a jeho opätovného vyzdvihnutia z priestoru operácie, spolu s lietadlami F-16 US National Guard Ohio a lietadlami JAS-39 Gripen OS Maďarska.

Cenné skúsenosti si príslušníci Taktického krídla Sliač priniesli aj z plánovacieho procesu misií COMAO, kde sa vedúci skupín prakticky podieľali na tvorbe a plánovacom procese kombinovanej vzdušnej operácie na nasledujúci deň podľa daného taktického námetu. Komplexnosť plánovacieho procesu spočíva v potrebe celú operáciu zladiť v trojrozmernom priestore a presnom načasovaní jednotlivých vzdušných komponentov a taktiež okamžitej a adekvátnej reakcii na hrozby a zmeny situácie vo vzduchu. Tieto požiadavky kladú na veliteľov a pilotov jednotlivých vzdušných komponentov vysoké nároky pri tvorbe a vykonaní kombinovanej vzdušnej operácie. Je dôležité podotknúť, že tento proces prebiehal v mnohonárodnostnom prostredí a v anglickom jazyku, čo preukázalo vysokú úroveň pripravenosti letových posádok zo Sliača. Po ukončení každej letovej časti misie COMAO sa uskutočnil podrobný rozbor jednotlivých epizód odletenej misie a stanovené klady a nedostatky vo vykonávaných úlohách. Tieto poznatky sa ďalej využili pri plánovaní nasledujúcich misií.

Z rozborov vyplynulo, že slovenské posádky postupovali presne podľa stanovených postupov pre misiu a splnili pridelené úlohy na vysokej úrovni. Náročnosť prostredia na cvičení potvrdzuje aj fakt, že misie boli vykonávané v prostredí rádiolokačného a komunikačného rušenia, kde bolo nutné prijímať účinné protiopatrenia a protivníkov simulovali skutočné prostriedky PVO a lietadlá, väčšinou to boli jednotky Maďarskej republiky, ale v roli nepriateľského letectva sa objavili aj britské lietadlá Eurofighter Typhoon.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: pplk. Radovan Cingel / red
Foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.