MENU

Vojenské letiská budú mať nové radary

ktoré nahradia techniku po skončení životnosti


Vzdušný priestor nad vojenskými letiskami na Slovensku budú strážiť nové, bezpečné a spoľahlivé rádiolokátory. Nahradia v súčasnosti nevyhovujúce vybavenie, ktorého technická životnosť skončila už pred troma rokmi.

Dodanie nových rádiolokátorov zabezpečí spoločnosť Eldis Pardubice, s. r. o., ktorá vzišla z verejného obstarávania. Na základe toho s ňou dnes rezort obrany podpísal Rámcovú dohodu na dodanie troch kusov súprav letiskových prehľadových rádiolokátorov.

Cieľom projektu je zabezpečiť správne a bezpečné riadenie letovej prevádzky na vojenských letiskách a poskytovanie leteckých navigačných služieb v zmysle zákona o civilnom letectve a v súlade s normami NATO, keďže rádiolokačné prostriedky Vzdušných síl OS SR sú zaradené do Integrovaného systému obrany vzdušeného priestoru a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS).

„Technika po životnosti je pravdepodobne druhým najčastejším problémom v našich ozbrojených silách hneď po havarijnom stave infraštruktúry. Je to smutné, no zároveň jasné zrkadlo zanedbania nevyhnutných investícií do modernizácie a rozvoja zo strany predchádzajúcich vedení rezortu. V súčasnosti sa preto snažíme napomôcť tomuto stavu efektívnymi, cielenými, transparentnými a hospodárnymi investíciami,“ komentoval minister obrany SR Jaroslav Naď.

Ministerstvo obrany SR obstará prostredníctvom spoločnosti Eldis Pardubice celkovo tri kusy súprav letiskových prehľadových rádiolokátorov v zložení – letiskový prehľadový rádiolokátor SRE (Survelliance Radar Element), sekundárny prehľadový rádiolokátor SSR (Secondary Survelliance Radar) a presný pristávací rádiolokátor PAR (Precision Approach Radar) v celkovej cene 23 740 694,40 eur s DPH. Z podpísanej rámcovej zmluvy zároveň vyplýva, že prvá súprava rádiolokátorov bude dodaná do konca roka 2021 pre Dopravné krídlo Kuchyňa a následne aj pre ďalšie vojenské letiská.

Rezort obrany zisťoval predpokladanú hodnotu zákazky prostredníctvom prieskumu u viacerých spoločností ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Na základe týchto zistení konštatuje, že ceny iných výrobcov sú v porovnaní s cenovou ponukou spoločnosti Eldis Pardubice výrazne vyššie. Prijatá cenová ponuka spoločnosti Eldis Pardubice, s.r.o. bola pritom ešte o 139 305,60 eur s DPH nižšia, ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejné obstarávanie nových letiskových rádiolokátorov postupom rokovacieho konania bolo vyhlásené dvakrát, pričom v rámci oboch oznámení zverejnených aj v Úradnom vestníku EÚ predložila žiadosť o účasť iba spoločnosť Eldis Pardubice, s. r. o. Prvýkrát bolo verejné obstarávanie vyhlásené 20. mája 2019, avšak vzhľadom na to, že spoločnosť nepredložila požadované dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, bolo toto verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zrušené. Následne, 22. júla 2019, bolo za rovnakých podmienok a požiadaviek opätovne vyhlásené, pričom žiadosť o účasť predložila opakovane iba spoločnosť Eldis Pardubice, s. r. o.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.