MENU

Výsledky druhé veřejné soutěže programu

na podporu aplikovaného výzkumu DOPRAVA 2020+


Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky druhé veřejné soutěže v programu DOPRAVA 2020+. S podporou může počítat celkem 32 navržených projektů, oproti loňské první soutěži je letos zájem o 60 % vyšší. Podpořené projekty se týkají diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility i využití vodíku v dopravě.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 227 návrhů projektů, 216 návrhů projektů postoupilo do dalšího hodnocení a z nich je podpořeno celkem 32 návrhů projektů, což znamená 15% míru úspěšnosti. Soutěž tak potvrdila rostoucí zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů.

Aktuálně podpořené projekty se například týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly. Všechny projekty zahájí řešení v roce 2021 a výsledky přinesou v dalších letech. Podporu pro nejvíce svých projektů získalo například České vysoké učení technické v Praze, Centrum dopravního výzkumu nebo například Univerzita Pardubice. Celkem se úspěšní žadatelé podělí o podporu ve výši 401 998 447 korun. Úplný výčet všech 32 úspěšných žadatelů ke k dispozici na stránkách Technologické agentury ČR.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR /r

Související článek:
DOPRAVA 2020+: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.