MENU

Letiště Praha podá trestní oznámení

na neznámého pachatele pro pomluvu


Společnost Letiště Praha se důrazně ohrazuje proti tvrzením zveřejněným na anonymní internetové stránce www.okradliletiste.cz a proti velkoformátovým billboardům, které na stránku odkazují. Tvrzení uvedená na internetové stránce jsou zkreslená, pomlouvačná a poškozují dobré jméno společnosti Letiště Praha, a. s.

Letiště Praha již proto podniká patřičné právní kroky, včetně přípravy trestního oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu. Cílem je zejména očistit dobré jméno společnosti Letiště Praha, a. s. Zároveň společnost podá stížnost na Radu pro reklamu z důvodu podezření na neetické využití reklamního prostoru. Právní cestou bude letiště také žádat o zablokování internetových stránek, a to bez ohledu na rozhodnutí Rady pro reklamu.

Anonymní internetová stránka je připravena tak, že jejího autora nelze běžnými prostředky zjistit a k jejímu autorství se zatím nikdo nepřihlásil. Lze se domnívat, že za ní mohou stát konkrétní podnikatelské zájmy, které se snaží využít aktuální bezprecedentní situaci způsobenou pandemií onemocnění Covid-19 ve svůj prospěch. Letiště Praha přesto nepodlehne žádné formě nátlaku a jeho vedení bude i nadále tvrdě hájit zájmy společnosti.

Minimálně některé velkoformátové vizuály upozorňující na existenci anonymních pomlouvačných stránek jsou umístěny na nosičích společnosti BigBoard Praha, a.s. Letiště Praha proto vyzve společnost BigBoard Praha, a.s. v souladu s právními předpisy regulujícími reklamu k okamžitému odstranění vizuálů ze všech jejích reklamních nosičů.

Společnost Letiště Praha se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že nepostupuje v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. Vedení Letiště Praha vždy činilo veškeré kroky v zájmu společnosti a jejího dobrého jména a nikdy neučinilo rozhodnutí, které by společnost finančně poškodilo. Důkazem toho jsou excelentní hospodářské výsledky Letiště Praha v uplynulých letech. Díky tomu mohlo Letiště Praha nejen v uplynulých pěti letech vyplácet dividendy svému akcionáři, ale také navíc mohutně investovat do modernizace letiště.

Důkazem odpovědného hospodaření letiště je také letošní rok ovlivněný pandemii Covid-19. Pražské letiště patří v tomto ohledu k nejpostiženějším v Evropě, přesto bylo schopno až doposud náklady na letošní provoz hradit výhradně z vlastních finančních zdrojů. O externí zdroje financování žádá pražské letiště až nyní v prosinci, tedy více než 9 měsíců po vypuknutí krize.

K redukci pracovních míst na letišti o přibližně 450 pozic na jaře a dalších 150 pozic na podzim muselo Letiště Praha přistoupit z důvodu pandemie Covid-19, která měla silný dopad na letecký provoz. V důsledku rizika šíření onemocnění po celé Evropě a následných omezení pro vycestování poklesl provoz na pražském letišti po dobu trvání krize v meziročním srovnání o více než 90 %. Snížení počtu zaměstnanců tedy bylo zcela nevyhnutelné.

Vzhledem k tomu, že k původním provozním výsledkům z roku 2019 se Letiště Praha přiblíží nejdříve za čtyři roky, nelze na letišti udržet po dobu několika let pracovní místa, pro která nebude uplatnění. Neexistuje tedy žádná přímá souvislost mezi redukcí počtu pracovních míst a platební morálkou obchodních partnerů letiště, jak zcela zavádějícím způsobem uvádí anonymní internetová stránka.

Ve vztahu s obchodními partnery postupuje Letiště Praha vždy podle platné legislativy, platných smluvních ujednání a s péčí řádného hospodáře. Se společností JCDecaux, kterou anonymní internetové stránky zmiňují, má letiště platnou smlouvu o provozování reklamy uzavřenou v roce 2012, tedy ještě před nástupem současného vedení Letiště Praha. Společnosti BigBoard Praha, a.s., naopak na konci tohoto roku vyprší téměř dvacetiletá smlouva s Letištěm Praha na pronájem venkovních reklamních prostor.

Stejně jako u všech nájemců, také u JCDecaux provádí Letiště Praha analýzu, do jaké míry měla na jejich podnikání dopad krize spojená s pandemií Covid-19. Při analýze letiště vychází mimo jiné z podkladů a informací, které poptává po společnosti JCDecaux i nezávislých poradců. Jakmile bude mít Letiště Praha informace kompletní, rozhodne o dalším postupu v rámci existujícího smluvního vztahu.

Text: Letiště Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.