MENU

Chemičtí specialisté 26. pVŘPz se účastnili

cvičení International Exchange Event 2020


Ve dnech 8. až 10. prosince 2020 proběhlo mezinárodní cvičení chemických specialistů s názvem „International Exchange Event 2020“. Jeho cílem bylo za využití výpočetní techniky procvičit vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v rámci NATO.

Zprávy o události, tzv. zprávy CBRN, se shromažďují a vyhodnocují, a poté jsou předány na nadřízený stupeň. K vyhodnocování událostí spojených s únikem průmyslově nebezpečných látek a použitím chemických, radioaktivních a biologických látek je využíván software CBRN Analysis. Zápis události, který je pro laika jen obyčejným řetězcem písmen a číslic, prozradí chemickému specialistovi téměř vše. Poloha pozorovatele, čas události, místo napadení, druh a množství látky, povaha terénu, rychlost a směr větru atd.

A jak taková událost může vypadat? Skupina rozehry pošle prvotní zprávu o incidentu – při transportu průmyslově nebezpečné látky se uvolní kontejner a dojde k jejímu úniku. Chemický specialista na základě obdržených údajů určí prostor napadení a prostor ohrožení a ihned varuje zasažená vojska. Zároveň předává zprávu na nadřízený stupeň.

„Systém výstrahy a uvědomování vojsk je jedním z klíčových prvků chemického zabezpečení sloužící ke včasnému varování spojeneckých vojsk při použití zbraní hromadného ničení a úniku průmyslově nebezpečných látek,“ řekl o důležitosti cvičení poručík Tomáš Moravec, velitel čety chemické ochrany z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Cvičení prověřilo komunikaci a předávání zpráv mezi jednotlivými a operačními stupni i mezi aliančními partnery. Kromě vyhodnocení v softwarové podobě probíhalo vyhodnocení CBRN událostí i na mapové podklady, a to z důvodu zálohy v případě výpadku systému. Celé cvičení tak ucelilo samotný koncept chemického zabezpečení. Kromě České republiky se cvičení účastnili zástupci Maďarska, Itálie, Polska a Rumunska.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Lucie Machorková, 26. pVŘPz /red
Foto: 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.