MENU

Úřad pro civilní letectví spojuje síly s NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Úřad pro civilní letectví (ÚCL) rozšíří vzájemnou spolupráci. Kromě pokračování dosavadní součinnosti při kontrolách subjektů v souvislosti s problematikou civilního letectví je cílem dále kombinovat expertízu obou úřadů, snížit zátěž kontrolovaných subjektů a vytvořit platformu pro sdílení relevantních informací. Memorandum o spolupráci podepsali 21. ledna ředitel ÚCL David Jágr a ředitel NÚKIB Karel Řehka.

„Letectví je od svých počátků založeno na znalostech, dovednostech, zkušenostech a jejich sdílení, není tedy důvod nevyužít znalostí a dovedností partnera a nesdílet je. Hledáme-li efektivní státní správu, je to cesta vedoucí k cíli,“ říká ředitel ÚCL David Jágr

„Náš úřad slouží k tomu, aby naši spoluobčané mohli žít v bezpečí a byli chráněni před hrozbami v kyberprostoru. K tomu neodmyslitelně patří i ochrana civilního letectví, které se digitalizuje naprosto stejně jako jakékoli jiné odvětví. Proto vítám, že budeme dále prohlubovat naši spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, což dále přispěje k bezpečnosti soukromé i komerční letecké dopravy,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Memorandum popisuje několik oblastí, v nichž oba úřady prohloubí spolupráci. Na prvním místě je další posílení součinnosti v oblasti kontrol a auditů na základě přímo použitelných nařízení EU pro oblast civilního letectví týkajících se kybernetické a informační bezpečnosti a při provádění kontrol podle zákona o kybernetické bezpečnosti v téže oblasti. Kromě zkvalitnění kontrolní činnosti to také sníží zátěž u kontrolovaných subjektů, protože kontrol bude třeba z hlediska počtu méně.

Stejně tak se oba úřady zavazují k poskytování součinnosti při určování prvků kritické infrastruktury, provozovatelů základní služby a informačních systémů základní služby v civilním letectví.

S tím úzce souvisí i výměna informací, které mohou být pro jednu či druhou stranu relevantní pro zlepšení jejich práce. Tato výměna bude samozřejmě podléhat právním předpisům, které stanovují, jaké informace a za jakých podmínek lze poskytnout a sdílet.

Důležitou součástí spolupráce bude také vzdělávání a cvičení. Pro organizace, které spadají do jejich působnosti, oba úřady pořádají nebo se účastní na organizaci řady školení, seminářů a speciálních cvičení. Věříme, že i spolupráce při přípravě těchto akcí bude dále napomáhat jejich realističnosti a zvýší informační přínos pro cílové organizace.

Memorandum nabylo účinnosti dnem podpisu, takže další kontroly, které bude provádět NÚKIB nebo ÚCL už budou prováděny podle pravidel, která memorandum nastavuje.

Text a foto: Úřad pro civilní letectví /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.