MENU

Úvod roka sa niesol v znamení

prebiehajúcich operácií a opatrení


Mesiac január sa v taktickom krídle Sliač (tk Sliač) niesol tak ako predošlé obdobie, najmä v znamení plnenia úloh a opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19. Taktické krídlo Sliač vyčleňuje denne približne 64 ľudí na zabezpečenie operácií Spoločná hradba, Spoločná zodpovednosť, Kontinuita a tiež pre potreby testovacieho miesta Sliač.

Spoločná hradba
V rámci operácie spoločná hradba je v dennom nasadení 46 vojakov plniacich úlohy v Banskej Bystrici v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, Detskej fakultnej nemocnici, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Na týchto miestach napomáhajú najmä pri triáži pacientov, ako pomocný personál a organizačná výpomoc. Ďalší profesionálni vojaci plnia úlohy na mobilných odberových miestach v Banskej Bystrici a Novej Bani a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Zvolene a Žiari nad Hronom, kde zabezpečujú trasovanie kontaktov pozitívne testovaných občanov.

Spoločná zodpovednosť
Počas víkendových plošných skríningov pôsobilo viac ako 150 príslušníkov taktického krídla na odberných miestach v okolitých okresoch Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Bystrica a Brezno v úzkej spolupráci so štátnou správou a samosprávami. Úlohou profesionálnych vojakov na odberných miestach bolo najmä zabezpečenie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, riadenie a limitovanie vstupu osôb na testovacie miesto, či hlásenia o pripravenosti a činnosti odberového miesta. Odberné tímy sa ako pri predošlom celoplošnom testovaní na jeseň roku 2020 skladali z lekárov, zdravotníkov, dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov.

Kontinuita
V rámci operácie Kontinuita sú profesionálni vojaci tk Sliač nasadení vo fakultnej nemocnici v Ružomberku, kde plnia úlohy sanitárov a v Poliklinike Sliač, kde počas pracovných dní napomáhajú pri triáži pacientov.

Testovacie miesto Sliač
Ďalšou z pretrvávajúcich úloh, na ktorej sa podieľajú príslušníci tk Sliač už od mesiaca december, je zabezpečenie testovacieho miesta v Poliklinike Sliač. Testovacie miesto Sliač je v prevádzke v pondelok až sobotu v čase od 9.00 do 18.00 hod. Denne plní úlohy odberného miesta Sliač 8 profesionálnych vojakov.

Príslušníci tk Sliač sa kontinuálne podieľajú na plnení úloh v rámci prebiehajúcich operácií a budú k dispozícií pri plnení úloh podľa potrieb občanov Slovenskej republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r
Foto: tks a Obec Hriňová

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.