MENU

Způsobilost k odhalování vad ve výrobku

Státní podnik LOM Praha nabízí širokou škálu produktů a služeb, mezi nimiž jsou kromě jiných také služby spojené s opravárenskou činností. V tomto portfoliu je i defektoskopie neboli nedestruktivní testování (NDT) a zkoušky materiálů.

Hlavní pracoviště defektoskopie se nachází v kbelském závodu letadel (ZLD), kde se provádí zkoušky na nejmodernějších zařízeních pro NDT kontrolu respektujících požadavky všech relevantních norem nejenom v letectví.

Mezi nabízené metody defektoskopie patří zejména metoda vizuální – přímá klasickými postupy NDT a nepřímá videoskopem Olympus Iplex FX. Rozsah činností je široký a další postupy jsou kapilární (přenosným kapilárním systémem při zkoušení neporézních kovových i nekovových součástí), magnetická prášková (magnetické zkoušení feromagnetických součástí probíhá přenosným zařízením, horizontálním defektoskopem Universal 600WE nebo Unimag 2400, olejovou fluorescenční suspenzí, AC a FWDC zkušebním proudem nebo demagnetizací s plynulou regulací frekvence demagnetizačního proudu).

Další je metoda vířivých proudů zkoušením elektricky vodivých součástí přístrojem Zetec MIZ 21 a ultrazvuková, která zkouší součásti přístrojem Krautramer USM 25. Také je možné analyzovat složení kovových materiálů přístrojem Specrtoport CCD v ochranné argonové atmosféře. V neposlední řadě je zde tzv. kapilární zkoušení, které se provádí na kapilární lince. Jedná se o stabilní kapilární systém určený pro nedestruktivní zkoušení jednotlivých, tvarově složitých součástí a polotovarů a zkoušení většího množství součástí v jednom pracovním cyklu. Toto pracoviště je v malešickém závodu pohonných jednotek (ZPJ).  

Důležité je zmínit, že v minulém roce proběhla modernizace kbelských pracovišť nedestruktivní defektoskopie. Konkrétně byla dokončena rekonstrukce magnetických defektoskopů. Všechny byly svou technickou úrovní posunuty minimálně o generaci nad obdobná, ve světě používaná zařízení.

„Provoz a údržba, ať už letecké nebo jakékoliv jiné techniky, se skládá z mnoha důležitých součástí. Pouze kvalitní zabezpečení všech těchto částí může vést k bezpečnému a bezproblémovému provozu. Spokojenost zákazníka a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě, a proto nabízíme mnoho komplexních služeb v té nejvyšší kvalitě,“ říká Luboš Lepka, technolog NDT, kterého také v případě zájmu o kteroukoli z výše uvedených metod defektoskopie můžete kontaktovat na emailu: lubos.lepka@lompraha.cz nebo na tel. čísle: 702 247 253.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: LOM Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.