MENU

Britové sází na individuální přístup

Nejinak tomu bylo v Náměšti


Příslušníci britského vojenského poradního výcvikového týmu (BMATT) uspořádali na přelomu února a března čtyřtýdenní kurz JCLC (Junior Command and Leadership Course) neboli výcvik velitelů na nejnižších stupních a ten ušili přímo na míru náměšťským vojákům. Vojáci z 225. letky bojového zabezpečení se zdokonalovali ve velení malým jednotkám a vedení podřízených.

V prvním týdnu dostali vojáci pořádnou porci teorie na učebnách a teprve poté je instruktoři vtáhli do reálných scénářů v terénu. Vojáci byli vystaveni proměnlivým podmínkám v boji v různých oblastech a to například propátrávání terénu, průzkumu objektů, přípravě léčky a přepadení. Rovněž museli zvládnout taktický přesun a vytvoření efektivních bojových sestav za použití různých druhů signálů. „Mohli jsme si vyzkoušet nové taktické postupy z jiného úhlu pohledu a jako velký přínos vidím zdokonalení všech účastníků v komunikaci v anglickém jazyce,“ hodnotí kurz poručík Tomáš V., jeden z velitelů skupin.

Posluchači byli rozděleni do třech týmů a každý tým měl svého odborného britského instruktora. Kurz zaštiťoval vedoucí týmu BMATT (CZ) kapitán Ryan McCormick, který vyzdvihl mimořádné schopnosti studentů. „Třetí týden kurzu proběhlo cvičení Moravian Warrior, které otestovalo kvalitu schopností velení a řízení zúčastněných. Týden byl zakončen fyzicky i psychicky náročnou soutěží hlídek, ve které vojáci podali skvělý výkon. Navzdory úskalím cvičení z jejich tváří nezmizelo nadšení. Bylo působivé sledovat nezlomnou vůli bojovníků,“ prozradil McCormick. Kurz vyvrcholil týdenním cvičením Bohemian Resolve, které prověřilo schopnosti vojáků jako velitelů a sladěnost družstev v různých bojových situacích.

Hybným prvkem v každém malém týmu je velitel a ten musí své vojáky přimět k tomu, aby byli dostatečně motivováni a plnili úkoly podle strategie, kterou zvolí. Alfou a omegou celého výcviku bylo zdokonalit velitele malých týmu v umění vést a organizovat svůj tým tak, aby byl úkol vždy splněn beze zbytku a s ohledem na maximální bezpečnost vlastních lidí. Takový úkol vyžaduje od velitelů nejenom perfektní odbornou znalost všech metod, zbraní a dalších prostředků, které má k dispozici, ale i zvládnutí tzv. měkkých dovedností. Každý velitel by měl vládnout přirozenou autoritou, která se bude opírat o jeho umění využívat k vedení týmu svých komunikačních dovedností, schopností týmové práce, ochotu zdravě riskovat, a stejně tak projít vlastní sebereflexí.

Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, říká známé úsloví. Donedávna bylo nemyslitelné, že by členové výše zmiňované britské jednotky objížděli se svými kurzy jednotlivé útvary. Ale v rámci protiepidemických opatření zavítali i na náměšťskou základnu, kde vedli výcvik organické jednotky. Jednotka britských vojáků působí v České republice od roku 2000 a podílí se na výcviku, jak vojáků cizích armád, tak i českých.

Armáda je hierarchická organizace. Každý správný velitel ví, že síla jednotky bude taková, jaká je síla jejího velitele.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Jindřiška Budiková, 22. zVrL /red
Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.