MENU

Přípravy stavby nové multifunkční budovy C3T

pro kosmické technologie jdou do finále


Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) jsou dokončovány přípravy na stavbu multifunkční budovy C3T (Czech Centre for Competitive Technologies), která bude primárně sloužit pro zvýšení kapacit kosmického výzkumu.

Předmětem projektu C3T je vybudování moderní multifunkční budovy, která Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu umožní realizovat pokročilé projekty v oblasti výzkumu a vývoje kosmické techniky a souvisejících technologií. Vybudování těchto kapacit, které se stanou součástí Vědeckotechnického parku, rovněž podpoří spolupráci mezi českými průmyslovými firmami a výzkumnými organizacemi.

Stavba bude probíhat za finanční podpory Evropské unie, která byla získána prostřednictvím Operačního programu Praha Pól Růstu. Začátek stavby je plánován na květen 2021, stavba by měla být hotová v květnu 2022.

Text a foto: Výzkumný a zkušební letecký ústav /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.