Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Hospodářské výsledky ŘLP ČR za rok 2020

Dopady globální pandemie Covid-19 na objem letového provozu v českém vzdušném prostoru a letištích se zásadním způsobem promítl i do hospodářských výsledků podniku za rok 2020. Poprvé v historii státního podniku Řízení letového provozu ČR (ŘLP ČR) tak bylo dosaženo ztráty, která činí 1 414 507 tis. Kč.

Finanční situace byla i přes nepříznivý vývoj celého oboru podnikání v roce 2020 stabilní. Podnik byl na základě realizovaných úsporných opatření schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu a to i za cenu růstu zadlužení podniku. Hospodaření za minulý rok schválila na svém jednání dozorčí rada podniku.

Za rok 2020 dosáhly celkové výnosy podniku částky 1 843 266 tis. Kč, tedy o 55,9 % méně než v roce předcházejícím. Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 81,7 % z celkových provozních výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb ve výši 1 295 976 tis. Kč, tj. 74 % provozních výnosů. Další významnou výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v částce 208 052 tis. Kč s podílem 11,9 % z provozních výnosů.

Z ostatních výnosů podniku byly významné tržby z poskytování vzdělávání a výcviku v částce 104 838 tis. Kč a výnosy kalibrační letky ve výši 47 827 tis. Kč.

Za účelem stabilizace finanční situace došlo v době úplného výpadků příjmů od leteckých dopravců (únor – duben 2020) k čerpání externích zdrojů financování. V průběhu roku 2020 byla zakladatelem podniku (ministerstvo dopravy ČR) poskytnuta návratná státní finanční výpomoc ve výši 500 mil. Kč k úhradě nezbytných provozních nákladů.

Celkový objem nákladů včetně zohlednění splatné a odložené daně za roku 2020 činil 3 257 773 tis. Kč, tedy meziroční pokles objemu nákladů o 18,4 %. Podnik reagoval v nákladové oblasti významnými úspornými opatřeními. Úspory v oblasti výkonové spotřeby dosáhly jedné čtvrtiny objemu těchto nákladů roku 2019. Významných úspor bylo dosaženo i v oblasti osobních nákladů, kdy vedle zmrazení dílčích složek mezd došlo i k redukci počtu zaměstnanců.

„V režimu krizového managementu jsme v průběhu celého roku 2020 realizovali řadu zásadních opatření na straně nákladů. I přes bezprecedentní krizi letectví nám ekonomická kondice podniku pomáhá řešit jeho činnost v dlouhodobějším horizontu v případě klíčových investic a především při plnění jeho závazků vůči našim zaměstnancům, bez jejichž pochopení by budoucí cíle nebylo možné realizovat,“ komentoval hospodářské výsledky Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR.

Text: Řízení letového provozu ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.