MENU

Taktické krídlo Sliač v spolupráci

s Vojenskou podpornou nadáciou


V piatok 7. mája sa v taktickom krídle Sliač uskutočnil Športový deň veliteľa. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a platné nariadenia nebolo možné realizovať športový deň v plnom rozsahu s viacerými športovými disciplínami.

Príslušníci taktického krídla Sliač však mali možnosť zapojiť sa do Behu oslobodenia organizovaného prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Súčasťou tohtoročnej výzvy bolo naplánovanie trasy smerom k vojnovým pamätníkom alebo pietnym miestam protifašistického boja a vzdanie úcty či už poklonením sa, alebo položením kytičky kvetov. Suma vyzbieraná na štartovnom bude prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie venovaná v prospech účastníkov boja za národné oslobodenie, novodobým vojnovým veteránom a na s nimi súvisiace ciele Vojenskej podpornej nadácie.

Do tejto výzvy sa zapojilo celkovo takmer 30 príslušníkov taktického krídla, ktorých trasa bola naplánovaná cez bránu č. 1 tk Sliač – Pamätník padlých v II. svetovej vojne (ulica ČSA) – cyklistický chodník do Zvolena a späť po rovnakej trase k bráne č. 1 tk Sliač. Všetci zúčastnení si prevezmú diplom a medailu za účasť na tomto podujatí a zároveň si odnesú dobrý pocit zo šírenia tradície a myšlienky Behu oslobodenia.

Súčasťou športového dňa bolo aj slávnostné otvorenie nových priestorov útvarovej posilňovne. Slávnostné otvorenie prebehlo za účasti veliteľa taktického krídla Sliač plukovníka Josefa Hausnera, telovýchovného pracovníka Veliteľstva vzdušných síl OS SR majora Evalda Čermáka a veliteľov jednotiek tk Sliač. Veliteľ tk Sliač v krátkom príhovore vyjadril poďakovanie telovýchovnému dôstojníkovi nadporučíkovi Jozefovi Miháľovi a všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní nových priestorov. Priestory posilňovne boli zrekonštruované a zariadené vďaka finančným prostriedkom vyzbieraným pomocou príspevkov 2% z daní príjmov fyzických osôb prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie a vďaka dobrovoľným príspevkom príslušníkov tk Sliač. Nové priestory budú slúžiť pre rôzne druhy športových aktivít od crossfitových cez aeróbne cvičenia až po posilňovanie pomocou multifunkčných strojov. V pláne sú tiež skupinové tréningy pod vedením telovýchovného pracovníka nadporučíka Jozefa Miháľa, ktorý sa na nové možnosti príslušníkov tk Sliač teší a zároveň dúfa, že napomôžu k rozvoju telesnej prípravy v útvare.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.