MENU

Smartwings: Podmínky vstupu na palubu

při letech do Egypta


Cestující, kteří směřují do Egypta, musí před vstupem na palubu letadel Smartwings předložit písemné potvrzení (tištěné nebo elektronické) akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. Antigenní test musí být proveden nejvýše 24 hodin a RT-PCR test nejvýše 72 hodin před nástupem do letadla.

Výjimka platí pro:

– děti mladší 6 let,

– cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění Covid-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění Covid-19, absolvovali podle platných mimořádných opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR),

– cestující očkované v ČR, pokud od vystavení jejich Certifikátu o provedené vakcinaci uplynulo:
1) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
2) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,
3) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky

– ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.

Text: Smartwings /red
Ilustrační foto: František Vykysalý

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.