MENU

Rokuje medzinárodná konferencia Letiskové vozovky

V Bratislave sa dnes začal 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Letiskové vozovky. Jednodňové odborné podujatie prebieha v hoteli Bratislava a zároveň je súbežne vysielané aj online.

Organizátormi konferencie sú Kongres Studio, spol. s r. o., Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (ČR) a spolupracujúce inštitúcie Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Dopravný úrad a Odbor letísk a stavieb.

Hlavná téma konferencie sa týka rekonštrukcie pohybových plôch letísk (PPL) a pozostáva z dvoch blokov prednášok. Prvý je nazvaný Diagnostika vozoviek na PPL, druhý Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL.

S prvou z prednášok naživo vystúpil Mgr. Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Téma jeho vystúpenia znela: Zmeny medzidennej premenlivosti teploty vzduchu v projekciách budúcej klímy na Slovensku do roku 2050, resp. 2100.

Druhá prednáška sa uskutočnila online prenosom z Prah. Ing. Petr Mondschein, Ph.D., zo Stavebnej fakulty ČVUT hovoril na tému Dlhodobý monitoring teplôt a deformácií v konštrukcii tuhej a netuhej vozovky na letisku Praha. Na príspevku pracoval tím vedený Doc. Ing. Vítom Šmilauerom, Ph.D., z katedry mechaniky Stavebnej fakulty ČVUT.

Aj tretia prednáška už prebehla, opäť vďaka internetovému spojeniu online, a to z Brna. Ing. Pavla Nekulová zo Stavebnej fakulty VUT v Brne predniesla príspevok Ing. Leoša Nekulu na tému Obnova protišmykových vlastností povrchov cemento-betónových krytov.

Do obedňajšej prestávky by ešte mali odznieť dve prednášky na témy Faktory ovplyvňujúce hodnotenie PCN (únosnosti) letiskových vozoviek na základe ich technického stavu a Asfaltové letiskové vozovky – Vystuženie vláknami ponúka nové možnosti.

Po prestávke by mal nasledovať druhý blok, pre ktorý sú pripravené prednášky na témy Rekonštrukcia vozovky Apronu na letisku M. R. Štefánika v Bratislava, Rekonštrukcia križovatky vzletových a pristávacích dráh 04-22 a 13-31 na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, Použitie inovatívnych riešení pri rekonštrukcii cementobetónovej vozovky Apronu 1 na letisku v Hamburgu či Analýza konštrukčných vrstiev na vybraných letiskových plochách.

Text a foto: Ján Begala / Kongres Studio

Súvisiaci článok:
Medzinárodná konferencia Letiskové vozovky sa uskutoční 31. mája 2021

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.