MENU

Airbus v Singapuru otevře centrum pro udržitelné letectví

Airbus navázal na více než 20letou spolupráci se singapurskou Radou pro hospodářský rozvoj (EDB) a podepsal s ní memorandum o porozumění pro usnadnění zřízení centra udržitelného letectví (Sustainable Aviation Hub) v tomto městském státě, se zvláštním zaměřením na technologie, výzkum a inovace.

Na základě memoranda mají obě strany v úmyslu zahájit jednání s cílem usnadnit společnosti Airbus zřízení centra pro udržitelné letectví v Singapuru, které má sdružovat odborníky z oblasti letectví a kosmonautiky, výzkumné pracovníky a inovátory s cílem vytvořit prostředí pro spolupráci, jež podporuje výzkum a vývoj zaměřený na vybudování robustního a ekologicky udržitelného leteckého ekosystému. Středisko se bude soustředit na tři hlavní oblasti rozvoje:

  • Dekarbonizace letectví:
    Na podporu celosvětového přechodu k dekarbonizovanému letectví se centrum zaměří na výzkum a analýzu dodavatelského řetězce udržitelných leteckých paliv (SAF) a technologií založených na vodíku.
  • Údržba, služby a provoz:
    Centrum se zaměří na pokrok v údržbě, službách a provozu v leteckém průmyslu s využitím špičkových technologií a osvědčených postupů.
  • Řízení letového provozu a řízení bezpilotního letového provozu:
    Centrum bude pracovat na projektech zaměřených na modernizaci a zlepšení systémů uspořádání letového provozu (ATM), jakož i na nově vznikající oblasti bezpilotního uspořádání letového provozu (UTM).

 

Sustainable Aviation Hub bude situován v singapurskému kampusu společnosti Airbus v Seletar Aerospace Parku. V rámci projektu se středisko soustředí na návrh, vývoj, testování a ověřování udržitelných technologií nové generace a osvědčených postupů v odvětví leteckého průmyslu.

Prioritou centra je úzká spolupráce s lokálními podniky, univerzitami a výzkumnými institucemi k usnadnění výměny znalostí, rozvoje talentů a společných výzkumných iniciativ. Bude také zaveden komplexní program rozvoje talentů k podpoře tamních odborníků v leteckém průmyslu, výzkumníků a inovátorů prostřednictvím stáží, školení a společných programů s podporou globálních výzkumných týmů Airbusu.

Text: Jiří Kučírek
Foto: Airbus

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.