MENU

ATR a Tarmac Aerosave prohlubují partnerství v oblasti recyklace letadel

U příležitosti Světového dne recyklace, jenž připadá na 18. března, společnosti ATR a Tarmac Aerosave oznámily posílení svého partnerství s cílem dále zlepšit demontáž a recyklaci letadel ATR s ukončenou životností. Dohoda předpokládá pokračování recyklace vyřazených ATR, přičemž v nadcházejících létech bude v rámci partnerství rozebráno až 12 letadel.

Společnost Tarmac Aerosave v roce 2023 demontovala tři letadla ATR, přičemž 85,5 % dílů bylo buď znovu použito, nebo recyklováno, zatímco dříve to bylo 85 %. V letošním roce budou u TARMAC Aerosave rozebrány čtyři stroje ATR a obě společnosti budou pokračovat v hledání nových procesů, aby se v budoucnu zvýšil počet znovupoužitelných dílů.

Všechny opakovaně použitelné draky letadel a originální (OEM) díly budou před vstupem do skladů náhradních dílů ATR důkladně zkontrolovány, případně opraveny a následně certifikovány podle norem letové způsobilosti EASA Form 1. Nevyužitelné díly budou demontovány za účelem samostatné recyklace surovin, z nichž byly vyrobeny.

V roce 2017 se společnost ATR zařadila mezi první výrobce, kteří spustili projekt vyřazení z provozu s cílem spravovat celý životní cyklus svých produktů: od vývoje přes výrobu, včetně provozní podpory a recyklace. Tato iniciativa umožnila ATR přispět k udržitelnému hospodářství vytvořením vlastního skladu s recertifikovanými náhradními díly získanými demontáží letadel.

Text: Jiří Kučírek
Foto: ATR, Tarmac Aerosave

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.