MENU

Boeing a Ferra rozšiřují partnerství pro přesnou leteckou munici

Boeing a australský průmyslový partner Ferra Engineering dne 24. října 2023 podepsali memorandum o porozumění s cílem pokračovat ve výrobě křídlových setů pro přesně naváděnou 500liberní (227 kg) munici dlouhého dosahu JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range).
Letecká puma osazená soupravou JDAM-ER (foto: Boeing)

Ferra Engineering se sídlem v Brisbane je globálním dodavatelem křídlových setů pro JDAM-ER pro společnost Boeing. Tyto sady sestávají ze sklopeného křídla a řídícího systémy, který umožňuje po odhozu upravovat směr letu pumy a dosáhnout přesně určeného místa dopadu. Standardní letecké pumy jsou tak efektivně přeměňovány na takzvanou chytrou munici, respektive klouzavé pumy s trojnásobným účinným dosahem.

Aktéři podpisu memoranda o porozumění (foto: Boeing)

Na základě memoranda bude partnerství prodlouženo do roku 2028. Spolupráce je v souladu s angažovaností australských ozbrojených sil v posílení své suverénní schopnosti ve výrobě řízených střel a výbušnin v rámci iniciativy GWEO (Guided Weapons and Explosive Ordnance) a také v souladu s cílem partnerství AUKUS, což je pakt mezi Austrálií, Velkou Británií a USA, jehož cílem je posílení spolupráce mezi těmito zeměmi s důrazem na bezpečnost v Indo-Pacifickém regionu.

Proudovým motorem poháněná souprava Powered JDAM (foto: Boeing)

Uzavřená dohoda rovněž zahrnuje úmysl zkoumat možnosti co nejlevnější produkce a využití systému Powered JDAM, tedy křídlového setu odvozeného od JDAM-ER a doplněného o malý proudový motor, se kterým by pumy byly schopny překonat vzdálenost až 300 námořních mil (556 km).

Text: Jiří Kučírek
Foto: Boeing

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.