MENU

Dubaj ukázala potenciál

Letošní ročník Dubai Airshow byl největším ve své historii. Na dojmy z výstavy jsme se zeptali ředitele státního podniku LOM Praha Jiřího Protivy, který je zároveň členem představenstva Asociace leteckého a kosmického průmyslu.

Jak hodnotíte letošní aerosalon v Dubaji z pohledu českého průmyslu?

V rámci Asociace leteckého a kosmického průmyslu jsme si na letošní rok určili dvě hlavní akce pro společnou prezentaci v zahraničí – těmi byly v červnu konaný pařížský aerosalon a právě listopadový veletrh ve Spojených arabských emirátech. Z pohledu českých firem bylo potěšující, že se podařilo vytvořit národní stánek v novém moderním jednotném aranžmá, které bylo velice efektní. Prostor v něm našly jak tradiční velké podniky, tak menší společnosti. Konkrétně v Dubaji se akce namátkou účastnily firmy Aero Vodochody Aerospace, Aircraft Industries, Omnipol, Era, Mesit, LPP, Charvát AXL, Radalytica, PBS Velká Bíteš, CSG Aerospace a samozřejmě náš státní podnik LOM Praha s dceřinou společností VR Group. Takové soustředění rozličných subjektů na jednom místě se projevilo i v efektivitě jednání, kdy jsme například v případě letounu L‑39NG mohli se zákazníky hovořit nejen o letounu samotném, ale také o pro něj připravených simulačních řešeních nebo praktickém výcviku letového i pozemního personálu. Pokud porovnám českou prezentaci na Dubai Airshow v roce 2021 a letos, změnila se nejen vizuální stránka věci, ale podařilo se dojednat větší účast vrcholných představitelů státní správy, což je v odvětví leteckého a obranného průmyslu velmi důležité, obzvlášť v regionu Středního východu. Byl zde přítomen náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec i velitel vzdušných sil generálmajor Petr Čepelka. Například náš podnik měl více než dvacet obchodních schůzek a polovina z nich proběhla za jejich přítomnosti, která je posouvala na vyšší úroveň.

A účast státního podniku LOM Praha?

Soustředili jsme se na dvě základní oblasti. Zaprvé šlo o setkání s našimi stávajícími partnery, kdy jsme bilancovali dosavadní spolupráci a hovořili o dalším postupu v projektech. Do této kategorie například spadala jednání se zástupci koncernů Lockheed Martin a Embraer v rámci připravovaných akvizic nových letounů F-35 a C-390 pro Vzdušné síly AČR.

Proběhla ale i setkání s představiteli místního průmyslu a já bych v této souvislosti zejména vyzdvihl firmu Calidus. Tato společnost totiž zaujímá významné postavení v budovaném leteckém průmyslu Spojených arabských emirátů. Jednání se proto účastnila řada českých představitelů a pro některé z  nich šlo o první oficiální kontakt na nejvyšší úrovni, který, jak věřím, bude znamenat prohloubení spolupráce. Z pozice státního podniku LOM Praha chceme využít našich kompetencí nejen v rámci modernizačních projektů, ale i výcviku. Potvrdila se nám při tom synergie v rámci asociace. Na základě již uzavřeného kontraktu bude firma Charvát AXL dodávat podvozky pro připravované turbovrtulové letouny B-250 a B-350. A my budeme zodpovědní za jejich povrchovou úpravu. Naše příslušné technologické procesy už byly v nedávné době Calidusem auditovány a schváleny, což nám otevírá další příležitosti.

Obdobné partnerství může vzniknout s českou společností Radalytica, specializující se mimo jiné na kontrolu kompozitních materiálů. V Dubaji jsme totiž jednali s firmou AAL Group ze Spojených arabských emirátů, která vyvíjí nové kompozitní listy nosného rotoru pro vrtulníky řady Mi-8/17/171 a Mi‑24. Tato aktivita je pro nás zajímavá z hlediska oprav vrtulníků, které nyní zajišťujeme v rámci takzvané národní cesty. Ostatně i my registrujeme zájem zákazníků o výměnu stávajících ruských dílů za odpovídající jiné s vyšší užitnou hodnotou. Průsečík tedy můžeme nalézt i s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš v případě náhrady originálních pomocných energetických jednotek AI-9 za typ Safír 5.

Zmínil jste schůzky s představiteli firem Lockheed Martin a Embraer. V jaké fázi jsou tyto programy?

S koncernem Lockheed Martin jsme letos na Dnech NATO v Ostravě podepsali memorandum o porozumění, které definuje základní rámec zamýšlené spolupráce a předpokládá uzavírání budoucích dílčích smluv ke konkrétním projektům. Jde například o oblast nastavení výcviku na nových letounech L‑39NG v Centru leteckého výcviku v Pardubicích tak, aby mladí piloti dosáhli požadovaných dovedností pro optimální přechod na F-35, nebo simulační technologie, kde předpokládáme zapojení zejména naší dceřiné společnosti VR Group. Necílíme ovšem jen na F-35, zajímají nás také další platformy jako je F-16 či vrtulníky značky Sikorsky.

S Embraerem jsme absolvovali úvodní fázi rozhovorů, kdy jsme jednali o možném rozsahu prací. Naší vizí je, aby se na nich primárně podílel Závod letadel ve Kbelích.

Třetím pilířem je spolupráce se společností Bell Textron, s níž budeme zanedlouho podepisovat už šestý projekt. V rámci něho budou vyškoleni naši zaměstnanci pro opravy a údržbu kompozitních dílů. Půjde pro nás o novou způsobilost, ze které bude těžit jak Závod H-1 v Náměšti nad Oslavou, tak Závod letadel ve Kbelích.

V účasti v těchto programech vidím velkou příležitost osvojit si moderní technologie i navázat úzké kontakty s předními světovými výrobci, které nám mohu výrazně pomoct rozšířit portfolio našich schopností a obstát i v budoucnu v tak náročném oboru, jakým letectví bezesporu je.

Text: Jan Čadil
Foto: Jakub Fojtík, LOM Praha

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.