MENU

Emirates Group oznámila výsledky za rok 2023-2024 s rekordním ziskem

Skupina Emirates Group dnes zveřejnila výroční zprávu za období 2023-24, ve které oznamuje nový rekordní zisk, tržby a úrovně hotovostních zůstatků. Jak společnost Emirates, tak společnost dnata zaznamenaly v létech 2023-24 výrazný nárůst zisku a příjmů. Stojí za tím rozšíření aktivit po celém světě tak, aby společnosti dokázaly uspokojit silnou poptávku zákazníků po svých produktech a službách.

Za finanční rok končící 31. března 2023 vykázala skupina Emirates rekordní zisk ve výši 18,7 miliardy AED (5,1 miliardy USD), což představuje o 71 % více než v loňském roce, kdy dosáhla zisku 10,9 miliardy AED (3,0 miliardy USD). Tržby skupiny dosáhly 137,3 miliardy AED (37,4 miliardy USD), tedy 15% nárůst proti loňskému roku. Zůstatek hotovostních aktiv skupiny byl také historicky nejlepší, činil 47,1 miliardy AED (12,8 miliardy USD) a oproti loňskému roku se zvýšil o 11 %.

Kombinovaný zisk skupiny Emirates a dnata za poslední dva roky ve výši 29,6 miliardy AED, překonal tak pandemické ztráty, které činily 25,9 miliardy AED za období 2020-2022.

Šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda představenstva a generální ředitel letecké společnosti a skupiny Emirates, uvedl: „Skupina Emirates opět posunula laťku vysoko a dosáhla nového rekordního výsledku. V průběhu celého roku jsme zaznamenali silnou poptávku po letecké dopravě a službách souvisejících s cestováním po celém světě. Díky naší schopnosti rychle reagovat na požadavky a přání klientů jsme dosáhli tohoto významného milníku. Sklízíme ovoce dlouholetých a nepřetržitých investic do našich produktů a služeb, do budování silných partnerství a do rozvoje našich talentovaných zaměstnanců.”

„Obrovskou zásluhu na tom mají také významní představitelé SAE, zejména Jeho Výsost šejk Mohammed bin Rašíd Al Maktúm, viceprezident a předseda vlády SAE a vládce Dubaje. Právě díky jejich vedení a pokrokové politice může skupina Emirates Group i nadále vzkvétat. Společnosti Emirates a dnata vytvořily úspěšné obchodní modely, které využívají jedinečných výhod Dubaje a tím generují obrovskou hodnotu jak pro Dubaj, tak i pro ostatní komunity.”

Šejk Ahmed zároveň dodal: „Výborná finanční situace skupiny nás nyní staví do velmi silné pozice. Díky tomu můžeme investovat do zlepšování našich produktů a služeb a nabídnout vyšší hodnotu našim zákazníkům i všem zúčastněným stranám.“

V současné době probíhá již řada významných projektů, včetně mnohamiliardového programu obnovy letadlového parku a kabin, nových kapacit v oblasti cateringu, nákladní dopravy a pozemního odbavení, pokročilých technologií na podporu provozu skupiny, rozšířených programů školení a rozvoje zaměstnanců a iniciativ na podporu programu udržitelnosti.

V létech 2023-24 skupina společně investovala 8,8 miliardy AED (2,4 miliardy USD) do nových letadel, zařízení, vybavení, společností a nejnovějších technologií na podporu svých ambiciózních plánů.

Počet zaměstnanců skupiny je historicky největší, vzrostl o 10 % na 112 406. Obě společnosti, Emirates a dnata, pokračovaly v náboru zaměstnanců po celém světě, aby podpořily své rozšiřující se aktivity.

Skupina učinila v létech 2023-24 významné pokroky na své cestě k udržitelnosti a uvedla do praxe celou řadu iniciativ zaměřených na životní prostředí, své zaměstnance, zákazníky a komunity.

Environmentální témata se přitom stala důležitou součástí agendy, i s ohledem na největší světovou konferenci o opatřeních v oblasti klimatu COP28, kterou Dubaj na závěr roku 2023 hostila.

V létech 2023-24 podepsala společnost Emirates nové dohody o dodávkách udržitelného leteckého paliva (SAF), a to vůbec poprvé na svém hlavním dopravním uzlu v Dubaji a dále také v Amsterdamu a Singapuru. Letecká společnost uskutečnila první demonstrační let letounu A380 se 100% použitím

SAF v jednom motoru, čímž shromáždila údaje na podporu tohoto odvětví o umožnění budoucího létání se 100% použitím SAF.

Společnost Emirates si je dále vědoma, že letecké společnosti dnes mají omezená řešení, jak smysluplně snížit emise uhlíku, a tak založila fond ve výši 200 milionů USD na podporu projektů výzkumu a vývoje, které se zaměřují na snižování dopadu fosilních paliv v komerčním letectví. Rovněž se stala zakládajícím subjektem Air-CRAFT, výzkumného konsorcia pro obnovitelná a pokročilá letecká paliva se sídlem ve Spojených arabských emirátech; a v neposlední řadě se připojila k britské iniciativě The Solent Cluster, zaměřené na výrobu nízkouhlíkových paliv pro různá odvětví, včetně letectví.

Společnost dnata pokračovala v investicích do své globální flotily pozemních podpůrných zařízení (GSE) a zařadila do svých operací v USA nové elektrické a hybridní vozidla, včetně zavazadlových tahačů, nakladačů nákladu a pushback tahačů. V Itálii také modernizovala vozidla GSE s dieselovým pohonem na hydrogenovaný rostlinný olej a elektřinu. Podniky společnosti dnata ve Spojených arabských emirátech, včetně společností dnata logistics, Arabian Adventures, Alpha Flight Services a City Sightseeing Worldwide, přešly v rámci svých vozových parků na biopalivo.

V průběhu roku se dnata stala prvním kombinovaným poskytovatelem leteckých služeb, který získal certifikaci environmentálního managementu Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IEnvA) za svůj závazek k udržitelnosti napříč svými podniky v SAE; a Emirates dosáhly certifikace IEnvA Stage One a modulu IEnvA Illegal Wildlife Trade za své úsilí v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti obchodování s volně žijícími zvířaty.

Skupina zvýšila investice do rozvoje lidí a ve spolupráci se špičkovými univerzitami a klíčovými partnery v oboru zavedla komplexní program vzdělávání a odborné přípravy pro své zaměstnance. Byla zřízena Rada pro genderovou vyváženost, jejímž úkolem je prosazovat a podporovat rovnost žen a mužů ve skupině.

Skupina ve své nejnovější zprávě za období 2023-24 rovněž rozšířila své vykazování v oblasti ESG a přejímá aspekty standardů GRI. V příštích létech plánuje svůj reporting rozvíjet tak, aby splňoval požadavky ISSB a CSRD.

Šejk Ahmed řekl: „Do dalšího finančního roku vstupujeme na stabilních základech. V období 2024-25 obdrží společnost Emirates 10 nových letadel A350, která rozšíří flotilu a podpoří tak další rozvoj naší sítě. Společnost dnata bude i nadále využívat synergie a rozsah svých obchodních divizí k dalšímu růstu své působnosti a schopností. Zároveň investujeme do snížení našeho dopadu na životní prostředí, rozvoje zaměstnanců, péče o naše zákazníky a komunity, pro které pracujeme.“

„Obchodní vyhlídky jsou pozitivní a očekáváme, že poptávka zákazníků po letecké dopravě a cestování zůstane v nadcházejících měsících silná. Jako vždy budeme pozorně sledovat náklady a vnější faktory, jako jsou ceny ropy, kolísání měn a nestabilní globální situace způsobená společensko-politickými konflikty. Náš obchodní model byl již v minulosti prověřen a jsem přesvědčen o naší odolnosti a schopnosti rychle reagovat na nové příležitosti i výzvy.“

Závěrem dodal: „Dubajská vláda oznámila plány na zahájení další fáze expanze mezinárodního letiště Al Maktoum, které se nakonec stane novým centrem pro operace společností Emirates a dnata. Tato investice v hodnotě 128 miliard AED (35 miliard USD) významně rozšíří a zkvalitní leteckou a logistickou infrastrukturu Dubaje, čímž podpoří růst metropole a společností Emirates i dnata.“

Kompletní zpráva s výsledky je k dispozici – ZDE.

Text a foto: Emirates /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.