MENU

ERA za svůj CSR program v regionu získala cenu jako společensky odpovědná firma

ERA získala speciální ocenění od Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) za podporu společensky prospěšných aktivit v Pardubickém kraji. Cenu převzal při slavnostním galavečeru v Paláci Pardubice marketingový manažer Milan Starý.

Cílem galavečera bylo ocenění dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem za všechno dobré, co dělají pro své okolí. Tradičními pořadateli byli KONEP a Pardubický kraj.

Společensky odpovědnými firmami roku byly vyhlášeny společnosti eBrána, eos media a Fa Rene. Cena správní rady KONEP patří firmě Eurovia CS a cenu CzechInvestu získal sociální podnik Centra Kosatec.

Speciální cena KONEP byla udělena společnosti ERA. Ve zdůvodnění ocenění uvedla moderátorka, že ERA cenu obdržela za svůj rozsáhlý program společenské odpovědnosti (CSR – Corporate Social Responsibility), do nějž patří partnerství se školou Svítání, podpora Sportovního parku Pardubice a pravidelné charitativní akce a turnaje, jejichž výtěžek jde na podporu institucí, jako jsou například centra pro děti, dětské domovy, spolky pro seniory aj.

Neziskovými organizacemi roku se staly Péče o duševní zdraví, Charita Svitavy a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko Česká Třebová. Speciální ocenění informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice si odnesla obecně prospěšná společnost Most Pro za poskytování vzdělávání uprchlíkům z Ukrajiny. Speciální ocenění ČSOB Pojišťovny za vytrvalou ochranu přírody získal spolek Pestré Polabí.

Mezi dobrovolníky bylo nejvýraznější ocenění, které získal nikoliv jednotlivec, ale celá školní třída: 3.ZM Střední školy zdravotnické a sociální Chrudim za pravidelné pořádání dobročinných akcí. „Jde o třídu plnou báječných děvčat, která se od svého nástupu na obor Praktická sestra vedle studia aktivně věnují dobrovolnictví – pravidelně pořádají ve škole akce, kdy napečou dobroty, připraví tematickou výzdobu, hrají na hudební nástroje a ostatní žáci, učitelé a návštěvy školy mohou dobrovolně přispět a za odměnu si odnést dárek,“ zaznělo ve zdůvodnění nominace.

Letošní vítězové obdrželi plaketu z dubového dřeva „Srdce na dlani“ a pozvánku do Senátu Parlamentu České republiky od senátorky a místopředsedkyně správní rady KONEP Miluše Horské.

Text a foto: ERA /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.