MENU

MO SR bude o dodaní 3D rádiolokátorov rokovať už iba s piatimi vybranými krajinami

Ministerstvo obrany SR bude o obstaraní 3D rádiolokátorov pre Ozbrojené sily SR rokovať už iba s piatimi krajinami, ktoré vybral projektový tím zložený z odborníkov rezortu obrany na základe výhodnosti. Ďalšie doplňujúce informácie si tak rezort vyžiadal už iba od vlád Francúzska, Izraela, Maďarska, Spojených štátov amerických a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (usporiadané podľa abecedného poradia).

Ako uviedol generálny riaditeľ sekcie modernizácie MO SR a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie Ing. Jozef Zekucia, projektový tím vyhodnocoval ponuky podľa rozsahu poskytnutých informácií – technické parametre boli posudzované podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR, ako aj interoperability v rámci NATO. Dôležité bolo tiež posúdiť, či ponuka, okrem zmluvy s výrobcom, zahŕňa aj zapojenie slovenského obranného priemyslu do procesu výroby, dodania, ako aj prevádzkovania rádiolokátorov počas celého životného cyklu.

Prostredníctvom žiadosti o doplnenie predložených ponúk chce rezort obrany zistiť viac o možnostiach a podmienkach obstarania techniky, ako aj praktickejšie informácie o miere zapojenia slovenského obranného priemyslu do dodania a prevádzky rádiolokátorov. Dôležitou informáciou pre projektový tím bude aj predpokladaná cena. Termín na predloženie požadovaných informácií je 30 kalendárnych dní.

Po získaní všetkých potrebných údajov budú ponuky opäť vyhodnocované, pričom projektový tím rezortu ich usporiada podľa výhodnosti. Takéto poradie následne predloží ministrovi obrany SR, ktorý predstaví ponuky vláde SR. V prípade schválenia niektorej z nich dá vláda ministrovi obrany mandát na ďalšie rokovanie o zmluve s vybranou krajinou.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.