MENU

Modernizačné trendy prieskumu Vzdušných síl OS SR

V súčasnom svete ozbrojené a zákon presadzujúce sily čelia neočakávaným hrozbám a výzvam. Tie si žiadajú technologické riešenia, ktoré poskytujú komplexný obraz o situácii umožňujúci prijať správne rozhodnutia a efektívne kontrolovať hrozby v reálnom čase na podporu okamžitých potrieb v prípade vojenských operácií, ochrany hraníc a pobrežia, veľkých a dôležitých udalostí, presadzovania bezpečnosti, rozsiahlych prírodných katastrof či boja s požiarmi.

Vysoko výkonná elektro-optická snímacia jednotka veľkoplošného leteckého dlhodobého videosledovania systému SkEye WAPS, ktorá bola predstavená v stánku Elbit Systems počas medzinárodných leteckých dní v priestoroch 46. krídla na letisku Kuchyňa 2. až 3. septembra 2023

V priebehu posledných tridsiatich rokov Armáda SR a neskôr Ozbrojené sily Slovenskej republiky vzhľadom na úsporné opatrenia obmedzili či dokonca stratili viaceré spôsobilosti vyradením väčšieho množstva techniky. Vojenské letectvo a PVO vyradením či prestavaním vrtuľníkov Mi-8PPA a Mi-17Z-2 prišli o schopnosť vedenia elektronického boja zo vzduchu nad bojiskom. Vyradenie lietadiel MiG-21R a Su-22M-4K zas odstránilo možnosti taktického leteckého prieskumu. Uvedené prostriedky svojimi technickými parametrami a technologickými riešeniami síce už nezodpovedali modernej dobe, neboli však v čase vyradenia pred dvadsiatimi rokmi nahradené žiadnym systémom schopným plniť ich úlohy na novej úrovni.

Tieto schopnosti je potrebné vo Vzdušných silách OS SR znovu vybudovať. Preto sa v druhej dekáde nového storočia začal proces modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V súčasnosti naberá čoraz rýchlejšie tempo a prináša za súčasného vojensko-politického vývoja východne od hraníc Slovenskej republiky aj prvé výsledky. Medzi projektmi, ktoré ešte čakajú na realizáciu, sú aj bezposádkové letecké prostriedky (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) či inteligentná vyčkávacia munícia (Loitering munition – LM).

Aktuálne je v riešení požiadavka na prieskumné taktické UAV (NATO charakteristika UAV, class II) pre potreby deklarovanej mechanizovanej brigády a ISTAR. Dnešný technologický pokrok ponúka rôzne moderné prostriedky a systémy na podstatne vyššej úrovni.

Súčasnosť aj budúcnosť na bojisku výrazne menia aj nové typy zbraňových systémov ako napríklad spomenutá vyčkávajúca munícia. V rámci Ministerstva obrany Slovenskej republiky práve prebieha zber informácií pre túto novú spôsobilosť, ktorá zásadným spôsobom mení moderné bojisko.

V rámci leteckých dní v priestoroch 46. krídla na letisku Kuchyňa 2. až 3. septembra 2023 prezentovala izraelská firma Elbit Systems – Aerospace časť svojho výrobného portfólia, ktoré ponúka Ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

Bezposádkový lietajúci prostriedok typu Hermes vybavený systémom SkEye Waps

SkEye WAPS

Firma Elbit Systems už v roku 2017 na Aerosalóne v Paríži predstavila revolučné riešenie veľkoplošného leteckého dlhodobého videosledovania SkEye WAPS (Wide Area Airborne Persistent video surveillance – WASP) pre potreby obrany štátu a vnútroštátnych bezpečnostných zložiek (Homeland Security). Vizuálny prieskum (Visual Inteligence – VISINT) v minulosti zobrazoval fotografickým alebo videozáznamom len obmedzený priestor. Elektro-optické systémy prieskumných prostriedkov totiž poskytovali len úzke zorné pole, ktorému chýbal širší rámec na pochopenie a vyhodnotenie súvislostí. Systém SkEye WAPS tento nedostatok odstránil poskytnutím podstatne, a to mnohonásobne širšieho poľa sledovania väčším počtom senzorov so súčasne obrovským navýšením rozlišovacích schopností. Ponúkol aj možnosť sledovať videozáznam v reálnom čase alebo sa vrátiť späť v čase bez obmedzenia na jeden segment sledovania. Pomocou videozáznamov z nedávnych a predchádzajúcich misií je tak možné dôkladne analyzovať až desať oblastí záujmu (Region of Interest – ROI).

Systém bol vyvinutý pre požiadavky obrany (armády), ale môžu ho použiť aj policajné a iné orgány zaoberajúce sa presadzovaním zákona pri antiteroristických operáciách či hrozbách pre vnútornú bezpečnosť, organizácie civilnej ochrany pri likvidácií škôd po prírodných aj ľudským faktorom zavinených katastrofách.

Zahŕňa pokročilé funkcie v oblasti zhromažďovania spravodajských informácií. Záznam poskytuje úplný obraz vo vysokom rozlíšení (1,2 mld. pixelov) na ploche záujmu (Area of Interest – AOI) s priemerom viac ako 10 km a plochou až 80 km² pre veľký počet užívateľov. Systém poskytuje jasnejší obraz za kratší čas ako staršie systémy vyvinuté pred ním. Tým sa exponenciálne zvyšuje hodnovernosť rozhodovacieho procesu. Pri sledovaní plochy záujmu (AOI) môžu operátori súčasne priblížiť viacero záujmových oblastí (ROI), dešifrovať, analyzovať a pochopiť súvislosti medzi nimi a prebiehajúcou činnosťou. Súčasne bez prerušenia pokračuje aj sledovanie plochy záujmu (AOI), zaznamenanie a analýza činnosti na nej.

Základom systému je vzdušný segment (Airborne Segment – AiS). Pozostáva z lietadla, vrtuľníka alebo bezposádkového vzdušného prostriedku (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) ako nosnej platformy. Na palube nesie vysoko výkonnú elektro-optickú snímaciu jednotku na spracovanie obrazu, veľkokapacitnú pamäť a analytické aplikácie. Prostredníctvom terminálu dátového prenosu (Data Link Terminal – DLT) sa príslušné informácie dostanú do stabilného alebo mobilného kontrolného a riadiaceho strediska (Control and Management Center – SCMC). Toto môže byť integrované s Veliteľským a kontrolným (Command & Control – C2) stanovišťom.

Systém je vybavený plne programovateľným výstražným systémom, ktorý umožňuje upozorniť veliteľské a rozhodovacie zložky na špecifické či neobvyklé udalosti. Tieto schopnosti dopĺňajú a vylepšujú jedinečné funkcie trvalého sledovania a poskytujú operátorom výnimočné riešenie na lokalizáciu a monitorovanie rôznych situácií.

Systém je už zavedený v ozbrojených a bezpečnostných zložkách viacerých krajín a prispieva tak k obrane a misiám domácej bezpečnosti. Je inštalovaný na rôznych typoch ľahkých lietadiel a UAV.

Okrem systému SkEye WAPS firma Elbit Systems – Aerospace predstavila aj viaceré bezposádkové vzdušné platformy ako Sky Lark, Sky Striker a Hermes 900.

Sky Striker, efektívna, rýchlo nasaditeľná, plne autonómna vyčkávacia presná munícia (Loitering Munition), taktiež predstavená na medzinárodných leteckých dňoch v Kuchyni 2. až 3. septembra 2023

Sky Striker

Ide o nákladovo veľmi efektívnu, rýchlo nasaditeľnú, plne autonómnu vyčkávaciu muníciu (Loitering Munition), ktorá dokáže lokalizovať, zamerať a zasiahnuť ciele rôzneho charakteru. Je vybavená duálnym stabilizovaným vyhľadávacím systémom s CCD a infračervenou kamerou. Počas letu k cieľu a vo vyčkávacom lete využíva autonómnu navigáciu. Počas prípravy k útoku na cieľ sa navigácia prepína do zameriavacieho módu. Malé rozmery prostriedku znižujú možnosť vizuálneho zachytenia. Elektrický pohon s nízkym akustickým a tepelným prejavom umožňuje skryté operácie v malej a veľmi malej výške nad terénom. Výdrž prekračuje vo vzdialenosti 20 km od miesta štartu 2 hodiny s hlavicou vážiacou 5 kg a 1 hodinu s hlavicou, ktorá váži 10 kg. Oba typy bojovej hlavice sú umiestnené vo vnútri trupu. Prostriedok sa vyznačuje vysokou rýchlosťou letu. Cieľ vzdialený 20 km je možné dosiahnuť do 10 minút od štartu. Terminálna fáza úderu je takisto veľmi rýchla. Počas útoku prostriedok letí na cieľ strmhlav rýchlosťou vyššou ako 556 km/h. Je schopný operovať pri vetre s rýchlosťou až 74 km/h, a to bez zníženia výkonov a presnosti.

Výhodou je aj viacnásobné použite prostriedku s možnosťou prerušenia misie, návratu a opakovaného použitia. Systém je ľahko skladovateľný a vyžaduje minimálnu údržbu. Obsluhu tvorí jediná osoba. Je aj vysoko mobilný a potrebuje len jedno vozidlo na transport a nasadenie.

Prostriedok tak ponúka možnosť rýchleho nasadenia a poskytuje bojovým jednotkám schopnosť pozorovať a identifikovať cieľ pred rýchlym a presným náletom. Poskytuje týmto jednotkám a špeciálnym silám vzdušné schopnosti presnej priamej streľby, čím zvyšuje situačné povedomie a schopnosť prežiť. Jeho schopnosť diaľkového ovládania zaisťuje, že operátori nie sú vystavení detekcii alebo nepriateľskej paľbe pri navádzaní na cieľ.

Text: Msc. Martin Stolár, RNDr. Michal J. Stolár
Foto: Michal Stolár, Elbit Systems

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.