Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Na palubu lietadiel len so splnenými vstupnými podmienkami krajín

Letisko Bratislava pripomína cestujúcim, aby v rámci opatrení proti pandémii koronavírusu nezabudli pred odletom splniť všetky vstupné podmienky, ktoré vyžadujú jednotlivé krajiny. Inak sa môže stať, že sa nedostanú na palubu lietadla. V mesiaci október 2021 letisko zaevidovalo takmer 80 cestujúcich, ktorým bol odmietnutý tzv. boarding. Najčastejšími dôvodmi boli chýbajúce PCR či antigénové testy, ale aj nevyplnenie elektronického formulára na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (tzv. PLF- Public Health Passenger Locator Form).

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci spĺňať pred vstupom do krajiny má každá letecká spoločnosť uvedené na svojich stránkach a cestujúci pri kúpe letenky svojim súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s prepravnými podmienkami danej leteckej spoločnosti, do ktorých spadajú aj covid opatrenia jednotlivých krajín. Cestujúci tiež majú povinnosť vyplniť aj elektronický formulár PLF zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid, ako aj povinnosť registrácie na webe https://korona.gov.sk/ehranica.

Podmienky sú na letiskách kontrolované pred odletom presne podľa nariadení krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenie prevádzkujú. V prípade, že by letiská povinné dokumenty a tlačivá nekontrolovali, cestujúcim, ktorí by odleteli, môže byť po prílete miestnymi orgánmi odmietnutý vstup do krajiny. Následne môžu byť zadržaní a vrátení letecky späť do krajiny odletu. Kontrola vstupných požiadaviek jednotlivých krajín je preto aj pre Letisko Bratislava záväzná a musíme dodržiavať postupy určené leteckou spoločnosťou.

Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta sa dajú overiť na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR tu: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

Dušan Keketi, generálny riaditeľ BTS: „Bezpečnosť a ochrana zdravia cestujúcich sú pre nás absolútnou prioritou a robíme všetko preto, aby aj v tejto pandemickej dobe mohli z nášho letiska cestovať čo najviac komfortne. Mrzí nás, že sa denne stretávame so situáciami, kedy musí letiskový personál zamietnuť boarding cestujúcim s chýbajúcimi tlačivami a chceme takýmto prípadom predchádzať. Preto cestujúcim pripomíname, aby si vo vlastnom záujme sledovali podmienky vstupu do jednotlivých krajín, vyhli sa tak prípadným nepríjemnostiam a letecky sa dopravovali bezpečne a bezproblémovo.“

Základným pravidlom pre bezpečnosť cestujúcich tiež zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom, ako v priestoroch letiska, tak aj na palube lietadla. Letisko Bratislava zároveň uprednostňuje bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny.

Text a ilustračné foto: Letisko Bratislava

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.