Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Novým provozovatelem letiště Líně bude státní podnik LOM Praha

Provoz letiště Plzeň-Líně Ministerstvo obrany zachová ve stávajícím rozsahu i po oficiálním převzetí areálu. Letiště bude provozovat státní podnik LOM Praha, který již přijímá řadu opatření k jeho převzetí. Letiště tak bude moct bez potíží kontinuálně fungovat v dosavadním režimu. Zástupci ministerstva budou současně pokračovat v jednáních s obcemi o nájemních smlouvách. I nadále budou z letiště fungovat letecká záchranná služba, kterou provozuje Armáda České republiky, nebo uživatelé z řad aeroklubů. Po převzetí všech objektů budou zástupci resortu jednat i s dalšími dosavadními uživateli.

Převzetí letiště umožnilo pravomocné rozhodnutí soudu z letošního března, které bývalému nájemci PlaneStation Pilsen stanovilo lhůtu na vyklizení areálu do letošního 11. července. Ministerstvo obrany ČR rozhodlo, že novým provozovatelem bude státní podnik LOM Praha, který má zkušenosti s provozováním srovnatelného letiště Přerov-Bochoř. „LOM Praha již vytvořil za tímto účelem novou organizační složku „Letiště Líně“, která rozšiřuje jeho kompetence v provozování letištní infrastruktury. Nastavil také smluvní vztahy s Cizineckou policií nebo zajistil personál s příslušnou kvalifikací pro poskytování leteckých služeb,“ upřesňuje ředitel LOM Praha Jiří Protiva.

Letiště bude i nadále fungovat v současném režimu smíšeného provozu, sloužit tedy bude pro leteckou záchrannou službu i pro civilní letectví. Ministerstvo má již uzavřenu smlouvu s městem Dobřany, které vlastní většinu pozemků pod vzletovou a přistávací dráhou. S dalšími obcemi budou jednání pokračovat, a to i v souvislosti s plánovaným oplocením areálu a s jejich požadavky, kterými si uzavření nájemních smluv na dotčené pozemky podmiňují. Do dokončení jednání bude vzletová dráha zkrácena, což umožní provoz letiště v současném rozsahu.

LOM Praha již na úřadu státního dozoru podal žádost o povolení k provozování letiště ve stejné kategorii jako dosud. Potřebné administrativní kroky by měly být dokončeny do převzetí letiště.

„Bezproblémové a nepřerušené působení Letecké záchranné služby Armády České republiky v Líních je v zájmu všech. Úřad pro civilní letectví proto včas zareagoval tak, aby v bezprecedentně krátké lhůtě mohlo dojít k úspěšnému převodu. Úřad se i po změně provozovatele bude podílet na plném obnovení provozu v rozsahu zamýšleném Ministerstvem obrany ČR,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Na letišti Plzeň-Líně dosud působily uživatelé z řad aeroklubů. Ministerstvo obrany ČR s jejich zapojením i nadále počítá, zasílá jim proto v těchto dnech návrhy nových smluv. Zároveň budou zástupci resortu jednat i s dalšími uživateli areálu. „Dřívější jednání nebyla z právních a procesních důvodů možná. Musíme nejprve převzít od PlaneStation Pilsen příslušné objekty a zkontrolovat jejich stav, až poté můžeme nabídnout dosavadním uživatelům nájemní smlouvy,“ uvedla vrchní ředitelka Sekce majetkové Ministerstva obrany ČR Marta Kopecká.

V příštích měsících dojde k podrobnému zmapování stavu stavebních objektů, počítá se s asanací areálu, demolicí některých budov a výstavbou nových objektů. Přesný plán bude zřejmý po převzetí celého areálu. Platí, že v příštích letech v areálu vznikne logistické centrum pro armádní potřeby nebo základna aktivní zálohy. Do roku 2028 bude Ministerstvo obrany ČR z Líní provozovat leteckou záchrannou službu.

Klíčová role letiště není spojena pouze s leteckými aktivitami, ale má přesah také do případných krizových situací, při nichž může sloužit jako jediné místo pro zásobování tamního regionu technikou, léky, potravinami nebo dočasným zázemím pro obyvatelstvo z krizových oblastí.

Text: Pavel Lang /red
Ilustrační foto: Michal Krechowski

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.